mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Oświadczenie o wysokości dochodu
Wniosek stypendium szkolne
Wniosek zasiłek szkolny
Oświadczenie ogólne
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-12-01
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-12-01
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga—Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oraz oszacowania wartości zamówienia nowego sprzętu komputerowego wraz z systemem Windows 10Pro. 7 sztuk komputerów stacjonarnych, 4 sztuk laptopów 15,6’’ oraz 7 sztuk pakietów MS Office 2019 Home&Business.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-11-29
Zapraszam Państwa do złożenia oferty na zakup 200 szt. subskrypcji oprogramowania McAfee MVISION Protect Standard MV1 Upgrade (MV1ECE-DA-AG).
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-11-25
Zapraszamy Seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Praga Południe do zapoznania się z ofertą Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59. Wszelkich informacji udzieli Państwu nasz pracownik socjalny w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu: 22 277 33 61, do usłyszenia.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-11-22
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-11-17
Informacja z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych „Kuchnia polska” w ramach realizacji projektu Trampolina Aktywności.
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2020
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab