mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Oświadczenie o wysokości dochodu
Wniosek stypendium szkolne
Wniosek zasiłek szkolny
Oświadczenie ogólne
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-11-25
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-11-24
Protokół z przygotowania i przeprowadzenia świadczenia usługi cateringowej podczas wydarzenia Spotkania Bożonarodzeniowego w ramach projektu socjalnego „Wspieranie Rodziny”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-11-23
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usługi wykonania badań profilaktycznych określonych w art. 229 § 1,2 Kodeksu pracy dla około 70 osób ze 162 pracowników Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-11-23
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na realizację usług pogrzebowych.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-11-22
Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-11-22
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na tłumaczeniu ustnym konsekutywnym, pisemnym tłumaczeniu dokumentacji projektowej.
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2020
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab