mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-12-09
Dla Pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej z Paca 42 i Walecznych 59 nastał upragniony czas nadmorskiego wypoczynku. To już trzeci rok z kolei kiedy Seniorzy udają się na kilkudniowy wyjazd nad morze w sezonie jesienno-zimowym. Tegoroczny turnus odbywał się z Sopocie w dniach 1-8 grudnia.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-12-09
W dniach 1 - 8 grudnia 2019 r. członkinie Grupy Samopomocowej dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu socjalnego „Seniora marzenie-nadmorskie wytchnienie” skorzystały z możliwości rekreacji w Sopocie.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-12-09
Początek grudnia rozpoczął się dla członków projektu socjalnego „Edukacja i Wsparcie w Demencji” wytchnieniem i odpoczynkiem. W ramach realizacji projektu socjalnego ,,Seniora marzenie – nadmorskie wytchnienie” Opiekunowie wraz ze swoimi podopiecznymi udali się na 8 - dniową rekreację do Sopotu.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-12-07
Protokół z wyboru zamówienia urządzenia wielofunkcyjnego.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-12-07
Protokół z wyboru zestawu komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-12-07
Protokołu z wyboru realizatora kursu „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL” dla Uczestniczek i Uczestników projektu Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab