mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Oświadczenie o wysokości dochodu
Wniosek stypendium szkolne
Wniosek zasiłek szkolny
Oświadczenie ogólne
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-07-29
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-07-29
Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach - opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II). Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-07-22
DOZNAJESZ PRZEMOCY !? BEZPŁATNE ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE !!! Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat z rodzin doznających przemocy lub pozostających w sytuacji konfliktu, wymagające wsparcia oraz stworzenia bezpiecznych miejsc i oddziaływań wspomagających odreagowanie trudnych emocji związanych z sytuacją w domu rodzinnym. Zgłoszenia do projektu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy (022) 277 33 69, 277 33 65 ul. Paca 42 wejście A i C Zadanie publiczne „Compas- w dobrym kierunku i na własnym szlaku” realizowane jest w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-07-14
Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-07-14
Protokół z wyboru oferty warsztatów zdrowia psychicznego dla uczestników/uczestniczek projektu
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2022-07-12
Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2020
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab