mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-19
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn.”Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-18
na zorganizowanie i przeprowadzenie „Wizyty studyjnej dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m st. Warszawy”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-18
pt. „Raduje się serce, raduje się dusza… 100-lecie odzyskania niepodległości”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-14
Zarządzenie nr 812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-13
Zapraszamy do zakładki PRACA w OPS
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-13
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab