mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-11-20
Za oknem złota polska jesień, choć czasem trochę szaro, zimno i deszczowo. Z szaf wyciągamy ciepłe kurtki i nakrycia głowy. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 prym wiodą kapelusze.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-11-20
Seniorzy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 i Paca 42 w dniu 14 listopada zostali zaproszeni na międzypokoleniowe spotkanie integracyjne w Piątym Wymiarze organizowane przez Atrium Promenada.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-11-20
Protokół z wyboru realizatora warsztatów edukacji społecznej i zawodowej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-11-19
W dniu 7 listopada Podopieczni z czwartkowego Klubu Seniora przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej z ul. Walecznych 59 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Straż Miejską m. st. Warszawy dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-11-15
W dniu 14 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość obchodów roku Jubileuszowego 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-11-15
W dniu 14 listopada 2019 r. odbyła się konferencja “20 LAT PO REFORMIE SAMORZĄDOWEJ – KONDYCJA SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM” zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab