mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Oświadczenie o wysokości dochodu
Wniosek stypendium szkolne
Wniosek zasiłek szkolny
Oświadczenie ogólne
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-09-13
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-09-13
Dobry Start 300+ informacje o programie, jak uzyskać wsparcie.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-09-13
Od 1 września 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe rozpoczyna przyjmowanie wniosków o stypendium i zasiłek szkolny.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-09-13
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów grupowych przez specjalistę rozwoju osobowości, treningu samodoskonalenia, treningu umysłu, szkolenia z zakresu technik medytacji i wizualizacji dla uczestników projektu pn. ”Trampolina Aktywności”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-09-13
Po raz drugi w tym roku podopieczni Klubu Integracji Społecznej spotkali się podczas imprezy integracyjnej. Towarzyszyli im prascy seniorzy z DDPS. Gościem specjalnym wydarzenia była Wirginia Szmyt – DJ Wika, najstarsza polska didżejka.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-09-03
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE konsultacji psychiatrycznych dla uczestników projektu pn. „Trampolina Aktywności”
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab