mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-01-14
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu handlowca z elementami e-comerce dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-01-05
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu dietetycznego dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-12-29
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem na okres do lat trzech na rzecz organizacji pozarządowych - dotychczasowych biorących do używania.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-12-28
Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Firmy Dom Development S.A. za przygotowanie prezentów świątecznych dla ośmiorga Seniorów z naszej Dzielnicy. To miłe, że zawartość paczek dostosowana była do indywidualnych potrzeb seniorów. Dla wszystkich był to miły i wzruszający gest. To cudownie, że pomimo pandemii, Mikołaj w tym roku nie zawiódł.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-12-23
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom i Partnerom szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-12-23
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 w Warszawie za przygotowanie wspaniałych prezentów dla dziewięciu rodzin z dziećmi mieszkających w naszej Dzielnicy. Jak co roku, Mikołaj rozpoznał potrzeby każdej z nich i przygotował specjalne paczki okazując przy tym wyjątkową hojność. Życzymy wszystkim Wesołych Świąt.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab