mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-02-17
Wycieczka po Teatrze Wielkim - Operze Narodowej daje możliwość spojrzenia na widownię z perspektywy zarezerwowanej dla aktorów, kiedy staje się na jednej z największych scen operowych świata.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-02-17
"Serce to najpiękniejsze słowo świata" … słowa te wyśpiewał Zespół "Praska Melodia" pod kierunkiem Pani Ireny Gulewicz podczas Spotkania Walentynkowego Klubów Seniora, które odbyło w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 dnia 14 lutego 2020 r.. Blisko osiemdziesięciu Seniorów wysłuchało przepięknego koncertu, na który złożyły się piosenki, wiersze oraz walentynkowe rymowanki.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-02-14
,,W dniu Świętego Walentego masz życzenia z serca mego!” Dnia 11 lutego Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 wypełnił się serduszkami, muzyką ,,na miłosną nutę” oraz romantyczną poezją i prozą. Pensjonariusze, idąc za duchem czasu obchodzili Walentynki. Umuzykalnione Seniorki przygotowały program słowno – muzyczny, którego urozmaiceniem były utwory biesiadno – folkowe z towarzyszeniem akompaniamentu organowego. Część artystyczna przybliżała ideę święta i ciekawostki związane z jego obchodami, a liryczne monologi zadawały świętowaniu romantycznego nastroju. Następnie Seniorzy, poderwani na parkiet przebojami w stylu latino disco, aktywnie zaangażowali się w przygotowaną potańcówkę.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-02-12
Protokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów wspierających do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy/warsztat edukacyjny dla bezrobotnych uczestników projektu o III profilu pomocy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-02-07
Z początkiem marca tego roku rusza nowy projekt skierowany do społeczności romskiej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-02-07
Moc życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka popłynęła od dzieci dla Pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Paca 42. Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny dnia 4 lutego zawitali w progach placówki z przepięknym programem słowno - muzycznym.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab