mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-12-20
Protokołu wyboru realizatora kursu księgowości z księgowością komputerową (program Symfonia) dla Uczestniczki projektu pn. „Celem jest praca”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-01-21
Protokołu wyboru realizatora kursu kancelaryjno-archiwalnego I-go i II-go stopnia dla Uczestników projektu pn. „Celem jest praca”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-01-21
Protokołu wyboru realizatora kursu przygotowującego do egzaminu państwowego (kwalifikacyjnego) na uprawnienia eksploatacyjne: G 1 elektryczne, G2 energetyczne, oraz G3 gazowe dla uczestników projektu pn. „Celem jest praca”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-01-15
Dnia 14 stycznia w progach Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 zawitali niezwykle odważni i utalentowani Goście. Dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-01-14
Protokół wyboru realizatora kursu „OPIEKUN OSÓB STARSZYCH” dla Uczestnika projektu pn. „Celem jest praca”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-01-10
Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Paca 42 oraz Uczestnicy projektów socjalnych realizowanych w placówce na rzecz Seniorów ,,ze śpiewem” wkroczyli w Nowy 2020 Rok. Dzięki Wydziałowi Kultury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Fundacji Maestria nasi Seniorzy spędzili ostatnie popołudnie 2019 roku z ,,muzyką za pan brat”. W murach DDPS rozbrzmiewały znane polskie przeboje, chwytając słuchaczy za serce i przywołując najpiękniejsze wspomnienia. Powiadają, że jaki Sylwester taki cały rok. Jak najbardziej nie mamy nic przeciwko temu, by kolejnych 365 dni wypełnionych było radością, muzyką i życzliwą atmosferą. Do Siego Roku!
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab