mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-05-05
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-05-05
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe będzie NIECZYNNY w dniu 4 czerwca 2021 r.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-04-20
Klub Integracji Społecznej – Dział Projektów i Programów działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza nabór uczestników Klubu na rok 2021. Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest wypełnienie oraz przesłanie Formularza rekrutacyjnego o uczestnictwo w KIS, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30.-15.30. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również u pracowników socjalnych oraz w siedzibie KIS przy ul. Grochowskiej 259 A, 03-844 Warszawa.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-04-02
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-03-22
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu pn.: "Uprawnienia elektryczne G1 do 1kV" realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-03-09
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia pn. "Uprawnienia elektryczne G1 do 1kV" dla jednej osoby.
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab