mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-07-10
Dla osób, które z racji wieku i choroby nie są zdolne do samodzielnego przygotowania sobie ciepłego posiłku.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-07-09
Zapraszamy na bezpłatne indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach projektu socjalnego Edukacja i Wsparcie w Demencji.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-07-08
"Warszawa w kwiatach i zieleni" to największy festiwal i konkurs poświęcony ogrodnictwu i ekologii, którego idea sięga jeszcze okresu przedwojennego.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-07-08
Dnia 4 lipca Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Praga-Południe zorganizowała dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczny Senior.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-07-04
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej przeprowadzenie dwóch spotkań edukacyjnych pn. „Zagrożenia dla dzieci ze strony internetu - cyberprzemoc” oraz „Jak radzić sobie w sytuacji występowania w rodzinie problemu uzależnienia” dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-07-02
W dniu 25 czerwca Seniorzy z Klubu Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7, który działa w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59, bawili się przy muzyce ,,na żywo” z okazji ,,Powitania Lata”.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab