mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-10-23
Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Paca 42 oraz uczestnicy projektu socjalnego ,,Edukacja i wsparcie w demencji” dnia 18 października udali się na Polanę Opaleń na spotkanie ze złotą, polską jesienią.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-10-23
Dnia 21 października Zespół "Melodia" z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 wystąpił z koncertem w Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków".
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-10-21
Dnia 17 października Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 gościło Oddział Rejonowy Warszawa Praga Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Członkowie Związku spotkali się na balu z okazji Europejskiego Dnia Seniora.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-10-17
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu „Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV” dla Uczestnika projektu „Celem jest praca”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-10-17
Dnia 16 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy Paca 42 po raz pierwszy odbyła się dogoterapia.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-10-16
Dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab