mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Oświadczenie o wysokości dochodu
Wniosek stypendium szkolne
Wniosek zasiłek szkolny
Oświadczenie ogólne
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2023-05-19
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2023-05-19
Wsparcie dla cudzoziemców - BEZPŁATNY projekt „AKADEMIA WOLA PARKU”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2023-05-16
Protokół z wyboru oferty indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu „Kierunek asertywność, CEL-praca”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2023-05-10
Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2023-05-04
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, jako realizator projektu socjalnego „Kierunek asertywność, CEL-praca” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2023-04-28
Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach: · opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) 1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami (200 godzin wytchnienia) lub w Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu" · opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II), (14 dni wytchnienia) 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant" lub Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami".
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2020
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab