mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-07-23
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-07-23
Dobry Start 300+ informacje o programie, jak uzyskać wsparcie.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-07-22
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów grupowych i indywidualnych konsultacji przez specjalistę wizerunku, dotyczących porad i wskazówek z zakresu prezentacji, higieny, stylizacji, przygotowania wizerunkowego dla uczestników projektu pn. ”Trampolina Aktywności”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-07-05
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-07-02
Z dniem 16.06.2021 w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259 A ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu „TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI”, wśród nich znalazły się Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Klub Inteligencji Praskiej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2021-06-01
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe będzie NIECZYNNY w dniu 4 czerwca 2021 r.
Nasze publikacje
publikacja
PLATFORMA E-Learningowa
publikacja
Spot wyprodukowany w ramach projektu GAPiR
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab