mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-09-19
podczas 9 warsztatów szkoleniowych, organizowanych w ramach projektu "Odzyskać Przyszłość".
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-09-17
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na PIKNIK RODZINNY pod honorowy patronatem Burmistrza Dzielnicy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-09-17
"OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM” dla 1 osoby w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-09-17
„Kurs florystyczny” w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-09-17
za udział w 35. konkursie Warszawa w kwiatach i zieleni
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-09-16
„Magazynier” w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość”
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab