mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-06-26
18 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział 15 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe oraz Przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek, animatorka rewitalizacji ze Stowarzyszenia CAL oraz prowadzący spotkanie (Stowarzyszenie BORIS).
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-06-25
W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w 2019 roku zadania pt. „ROMANO DZIPEN – cygańskie życie” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy rusza od sierpnia br. z programem zajęć i warsztatów.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-06-24
Słynący ze swej niezwykłej urody Kazimierz Dolny stał się 19 czerwca celem podróży Seniorów z Klubów Seniora przy DDPS Paca 42.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-06-24
Dnia 19 czerwca Seniorzy z Klubów Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Walecznych 59 postanowili wybrać się do świata iluzji. Park rozrywki - Farma Iluzji, którą Seniorzy odwiedzili, znajduje się w otoczeniu przepięknych Polskich lasów ok. 90km od Warszawy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-06-18
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki "DAEWOO LANOS"
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab