tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2023-03-24
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2023-03-24
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, jako realizator projektu socjalnego „Kierunek asertywność, CEL-praca” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2023-03-13
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługą cateringoweą podczas Integracyjnych Spotkań Wielkanocnych Seniorów Dzielnicy Praga-Południe w 2023 roku.
zdjęcie aktualnosci
2023-03-01
Klub Praskich Kobiet "Czerwone Szpilki", serdecznie zaprasza Kobiety z Dzielnicy Praga-Południe na inspirujące spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
zdjęcie aktualnosci
2023-01-31
Pomoc psychologiczna dla os. z Ukrainy - Nagle Sami
zdjęcie aktualnosci
2023-01-20
Żłobki w warszawie- opieka nad dziećmi do lat 3. KRAINA ŻUCZKÓW
zdjęcie aktualnosci
2023-01-09
Informator dla obywateli Ukrainy przybyłych do Warszawy po 24 lutego 2022 roku, w języku polskim i ukraińskim.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-30
Information for New Arrivals From Ukraine. UNHCR
zdjęcie aktualnosci
2022-12-28
Protokół z wyboru oferty cenowej na realizację usługi przygotowania, spakowania i dostarczenia paczek dla seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-21
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie, spakowanie i dostarczenia paczek dla seniorów. Czas na składanie ofert został wydłużony do dnia 28.12.2022 do godziny 12:00.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-12
Protokół z wyboru oferty dostawcy talonów uprawniających klientów OPS do wymiany ich na podstawowe artykuły zywnosciowe.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-12
W dniu 07.12.2022 roku na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy opublikowano zapytanie ofertowe nr OPS.ZPP.411.5.2022.MSz, które dotyczyło złożenia oferty cenowej ”, na I część działania 2.1. realizowanego w 2022 pn. „Indywidulna nauka języka polskiego dla 8 uczestników projektu”, w związku z realizacją projektu nr DRP-X/90/MJ/2022 pn. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-09
Protokół z wyboru oferty na usługę dostarczenia dwudaniowych obiadów do dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-08
Protokół z wyboru oferty cenowej na realizację usługi cateringowej podczas spotkań Bożonarodzeniowych dla seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-07
W związku z realizacją projektu nr DRP-X/90/MJ/2022 pn. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłaszamy postępowanie na I część działania 2.1. realizowanego w 2022 pn. „Indywidulna nauka języka polskiego dla 8 uczestników projektu”.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-05
Protokół z wyboru oferty usługi polegającej na tłumaczeniu ustnym konsekutywnym, pisemnym, tłumaczeniu dokumentacji projektowej w latach 2022-2023 dla uczestników/uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie”
zdjęcie aktualnosci
2022-12-05
Protokół z wyboru usług doradcy zawodowego oraz przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej w latach 2022-2023 dla uczestników/uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie”
zdjęcie aktualnosci
2022-12-02
Protokół z wyboru oferty usług pogrzebowych.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-29
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej podczas dwóch Spotkań Bożonarodzeniowych dla seniorów organizowanych w dniach 12 i 13 grudnia 2022
zdjęcie aktualnosci
2022-11-29
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowania i dostarczania dwudaniowych gorących obiadów do Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
Wykonanie: Hostlab