tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2020-11-24
„Miło nam poinformować Państwa, że w ramach wsparcia udzielanego mieszkańcom Dzielnicy Praga-Południe dostarczyliśmy prawie 40 ton żywności w postaci 1912 paczek. Pomoc udzielona została osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na epidemię CoVid-19. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom zaangażowanym w dostarczanie paczek.”
zdjęcie aktualnosci
2020-11-20
W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”
zdjęcie aktualnosci
2020-11-20
Seniorze !!! Rośnie dzienna liczba zachorowań na CoVid-19. Jeśli nie musisz nie wychodź z domu. Pomożemy Ci. Dostarczymy podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne w ramach Projektu "Senior w domu".
zdjęcie aktualnosci
2020-11-20
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” załączamy protokół w wyboru prowadzącego warsztaty plastyczne, gawędziarskie oraz podróżnicze mające na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-20
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” załączamy protokół z wyboru ofert na podkład muzyczny do nagrań audio-video mających na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-20
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” załączamy protokół z wyboru ofert na nagranie i montaż materiałów /scenariuszy zajęć (nagranie, montaż i nagranie płyty CD)ze spotkań mających na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-20
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” załączamy protokół z wyboru ofert na poprowadzenie warsztatów muzycznych oraz opracowanie koncepcji spotkania z kulturą ukraińską wraz z podkładem muzycznym całości spotkania mającego na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-19
Protokół z wyboru wykonawcy dot. realizacji usługi polegającej na udostępnieniu lub sprzedaży platformy edukacyjno-komunikacyjnej i zapewnienia wsparcia jej funkcjonowania przez okres 24 miesięcy.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-16
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE KURSU pn. "Kasjer – Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, fakturowaniem komputerowym i ECDL w module B3 i B4"
zdjęcie aktualnosci
2020-11-06
Informujemy, że m.st Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków m.st. Warszawy.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-06
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” zapraszamy do składania ofert na nagranie i montaż materiałów /scenariuszy zajęć (nagranie, montaż i nagranie płyty CD)ze spotkań mających na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe zawierające specyfikację i załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-05
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE KURSU pn. "Magazynier z obsługą wózka widłowego, programów komputerowych i fakturowaniem"
zdjęcie aktualnosci
2020-11-05
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE KURSU pn.„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP do 1 kV”.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-05
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” zapraszamy do składania ofert na poprowadzenie warsztatów plastycznych, gawędziarskich oraz podróżniczych mających na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe zawierające specyfikację i załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-05
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” zapraszamy do składania ofert na poprowadzenie warsztatów muzycznych oraz opracowanie koncepcji spotkania z kulturą ukraińską wraz z podkładem muzycznym całości spotkania mającego na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-05
W związku z realizacją projektu „Na wielokulturowym szlaku – kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe” (numer porozumienia MEN/2020/DWM/824) realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” zapraszamy do składania ofert na podkład muzyczny do nagrań audio-video mających na celu przybliżenie kultury ukraińskiej uczniom ze szkół podstawowych.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-05
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. "Magazynier z obsługą wózka widłowego, programów komputerowych i fakturowaniem" dla dwóch osób. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami i załącznikiem 2.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-03
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na zakup drukarki laserowej. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe zawierające specyfikację.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-03
Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi indywidualne wsparcie trenera/asystenta aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2020-11-03
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu dietetycznego dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami i załącznikiem 2.
Wykonanie: Hostlab