tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2019-07-10
Dla osób, które z racji wieku i choroby nie są zdolne do samodzielnego przygotowania sobie ciepłego posiłku.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-09
Zapraszamy na bezpłatne indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach projektu socjalnego Edukacja i Wsparcie w Demencji.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-08
"Warszawa w kwiatach i zieleni" to największy festiwal i konkurs poświęcony ogrodnictwu i ekologii, którego idea sięga jeszcze okresu przedwojennego.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-08
Dnia 4 lipca Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Praga-Południe zorganizowała dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczny Senior.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-04
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej przeprowadzenie dwóch spotkań edukacyjnych pn. „Zagrożenia dla dzieci ze strony internetu - cyberprzemoc” oraz „Jak radzić sobie w sytuacji występowania w rodzinie problemu uzależnienia” dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-02
W dniu 25 czerwca Seniorzy z Klubu Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7, który działa w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59, bawili się przy muzyce ,,na żywo” z okazji ,,Powitania Lata”.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-02
25 czerwca stał się w tym roku dniem Powitania Lata dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz z Klubów Seniora przy Walecznych 59. Długo wyczekiwana letnia pora roku od razu rozgrzała termometry do czerwoności, jednak Seniorzy postanowili wcale się upałom nie poddawać tylko powitać wakacje z otwartymi ramionami. Klimat radosnej zabawy i integracji trwał cały dzień.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy jako jedyny z warszawskich Ośrodków po raz pierwszy wziął udział w V Warszawskich Dniach Różnorodności, w trakcie trwania imprezy mieliśmy okazję do zaprezentowania szerokich działań pomocy specjalistycznej na rzecz rodzin z różnych kręgów kulturowych oraz społeczności lokalnej.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 15 czerwca 2019r już po raz kolejny wziął udział w Pikniku „Prasko-Południowych Prezentacji”. Mieliśmy możliwość zaprezentowania własnych działań w zakresie wsparcia społecznego.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
Dnia 26 czerwca Kazimierz Dolny podziwiała kolejna grupa Seniorów z Klubów prowadzonych przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
W dniu 24 czerwca 2019 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 odbyło się spotkanie z przedstawicielką Rady Seniorów Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy - Panią Teresą Bugajską – Nyc.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
W duchu integracji i radości z rozpoczynającego się lata dnia 28 czerwca spotkała się Psychoedukacyjna Grupa Wsparcia, która funkcjonuje w strukturze projektu socjalnego, Edukacja i Wsparcie w Demencji” na rzecz osób żyjących z zespołami otępiennymi i ich opiekunów.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
Dnia 25 czerwca Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubów Seniora przy Paca 42 tanecznym krokiem oraz wspólnym grillowaniem powitali wyczekiwane lato.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przesłała informację o przyznaniu nam środków na realizację kolejnego projektu unijnego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach działanie 9.1. 9.1.Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu fryzjerskiego dla 1 osoby - uczestnika projektu. Działanie będzie realizowane w ramach Zadania 6 „Aktywizacja edukacyjna uczestników projektu - kursy i szkolenia".
zdjęcie aktualnosci
2019-07-01
W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu kadry i płace dla 1 osoby - uczestnika projektu. Działanie będzie realizowane w ramach Zadania 6 „Aktywizacja edukacyjna uczestników projektu - kursy i szkolenia".
zdjęcie aktualnosci
2019-06-28
Jeśli nie wiesz co zrobić ze swoim dzieckiem? Są wakacje, a Ty nie masz urlopu? Ta propozycja jest dla Ciebie - bezpłatne zajęcia w ramach akcji "Lato w mieście" trwające codziennie od 8:00 do 16:00 organizowane przez Ognisko Grochów
zdjęcie aktualnosci
2019-06-26
18 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział 15 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe oraz Przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek, animatorka rewitalizacji ze Stowarzyszenia CAL oraz prowadzący spotkanie (Stowarzyszenie BORIS).
zdjęcie aktualnosci
2019-06-25
W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w 2019 roku zadania pt. „ROMANO DZIPEN – cygańskie życie” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy rusza od sierpnia br. z programem zajęć i warsztatów.
zdjęcie aktualnosci
2019-06-24
Słynący ze swej niezwykłej urody Kazimierz Dolny stał się 19 czerwca celem podróży Seniorów z Klubów Seniora przy DDPS Paca 42.
Wykonanie: Hostlab