tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2021-01-14
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu handlowca z elementami e-comerce dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-05
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu dietetycznego dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-29
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem na okres do lat trzech na rzecz organizacji pozarządowych - dotychczasowych biorących do używania.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-28
Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Firmy Dom Development S.A. za przygotowanie prezentów świątecznych dla ośmiorga Seniorów z naszej Dzielnicy. To miłe, że zawartość paczek dostosowana była do indywidualnych potrzeb seniorów. Dla wszystkich był to miły i wzruszający gest. To cudownie, że pomimo pandemii, Mikołaj w tym roku nie zawiódł.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-23
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom i Partnerom szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-23
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 w Warszawie za przygotowanie wspaniałych prezentów dla dziewięciu rodzin z dziećmi mieszkających w naszej Dzielnicy. Jak co roku, Mikołaj rozpoznał potrzeby każdej z nich i przygotował specjalne paczki okazując przy tym wyjątkową hojność. Życzymy wszystkim Wesołych Świąt.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-18
"W dniu 15 grudnia 2020 na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej w związku z realizacją przez miasto stołeczne Warszawę programu rządowego "Wspieraj Seniora na rok 2020"
zdjęcie aktualnosci
2020-12-17
Od dnia 1 stycznia 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Q-Samodzielności”. Rekrutacja potrwa do dnia 31 marca 2021r. Zapraszamy do Projektu osoby doświadczające kryzysu bezdomności, których ostatnim miejscem zamieszkania /zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe. Pierwszeństwo będą miały osoby, które: - utraciły lokal nie z własnej winy i przebywają w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, piwnicach itp. - doświadczają wielokrotnego wykluczenia (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, itp.); - osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu; - osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy; - korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Przewidziane w projekcie działania: • aktywizacja społeczna • aktywizacja zawodowa • wsparcie zdrowotne. Poza tym cały czas będzie prowadzona wobec Uczestników/Uczestniczek pogłębiona praca socjalna i praca administracyjna związana ze wsparciem finansowym.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-17
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności" nr RPMA.09.01.00-14-c075/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia/kursu kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia dla jednej osoby.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-16
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, jako realizator zadania publicznego „Lepiej więcej bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup laptopa (1 szt.), drukarki laserowej (1 szt.), zestawów słuchawkowych (10 szt.), kamerek (10 szt.).
zdjęcie aktualnosci
2020-12-15
W związku z potrzebą zakupu środków ochrony osobistej wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora na rok 2020” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla artykułów wymienionych w tabeli ( załącznik nr 1) z uwzględnieniem oznaczeń znakiem CE. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 29.12.2020 r. do godz.12:00 W przypadku zainteresowania prosimy o przedstawienie oferty cenowej do dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 16:00 na adres e-mail i.stepniewska@ops-pragapoludnie.pl W razie pytań proszę o kontakt e-mail.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-14
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu dietetycznego dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy załącznik nr 1 wraz z oświadczeniami i załącznikiem 2.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-09
W związku z potrzebą zakupu środków ochrony osobistej wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora na rok 2020” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla artykułów wymienionych w poniższej tabeli z uwzględnieniem wskazanych norm i atestów. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 24.12.2020 r. W przypadku zainteresowania prosimy o przedstawienie oferty cenowej do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 na adres e-mail i.stepniewska@ops-pragapoludnie.pl Sprawę prowadzi Izabela Stępniewska tel. 22 277 33 11. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-08
W związku z potrzebą zakupu środków ochrony osobistej wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora na rok 2020” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla artykułów wymienionych w poniższej tabeli z uwzględnieniem wskazanych norm i atestów. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 24.12.2020 r. W przypadku zainteresowania prosimy o przedstawienie oferty cenowej do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 na adres e-mail i.stepniewska@ops-pragapoludnie.pl Sprawę prowadzi Izabela Stępniewska tel. 22 277 33 11. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-07
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, jako realizator zadania publicznego „Lepiej więcej bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup laptopa (1 szt.), drukarki laserowej (1 szt.), zestawów słuchawkowych (10 szt.), kamerek (10 szt.).
zdjęcie aktualnosci
2020-12-04
W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”
zdjęcie aktualnosci
2020-12-04
Seniorze !!! Rośnie dzienna liczba zachorowań na CoVid-19. Jeśli nie musisz nie wychodź z domu. Pomożemy Ci. Dostarczymy podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne w ramach Projektu "Senior w domu".
zdjęcie aktualnosci
2020-12-04
Miło nam poinformować Państwa, że w ramach wsparcia udzielanego mieszkańcom Dzielnicy Praga-Południe, Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił i dostarczył około 40 ton żywności w postaci 2 000 paczek. Pomoc udzielona została osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ze względu na epidemię CoVid-19. Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników OPS oraz do wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie i dostarczanie paczek osobom potrzebującym.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-04
Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga - Południe, będzie NIECZYNNY w dniu 24 grudnia 2020 r.
zdjęcie aktualnosci
2020-12-04
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawa, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, jako realizator zadania publicznego " Dotknąć, aby zrozumieć" dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach " Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014-2020" zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie spotkań - warsztatów pn. " wieczory z pasją" dla społeczności romskiej o tematyce " Więcej radości, gdy piękno zagości" - warsztaty indywidualne lub rodzinne z zakresu prezentacji, stylizacji, przygotowania wizerunkowego z organizacją poczęstunku dla uczestników warsztatów z zachowaniem obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
Wykonanie: Hostlab