tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2022-05-23
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2022-05-23
#NAPOMOCUKRAINIE
zdjęcie aktualnosci
2022-05-16
INFORMACJE NA TEMAT PRACY DLA OBYWATELI UKRAINY !!!
zdjęcie aktualnosci
2022-05-16
Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – DRUGA EDYCJA! Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.
zdjęcie aktualnosci
2022-05-04
Zapytanie unieważnione. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację dwudniowego wyjazdu studyjnego na terenie województwa mazowieckiego dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Q Samodzielności”.
zdjęcie aktualnosci
2022-04-26
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11 poszukuje psychologa dziecięcego do realizacji programu socjalnego „Wspieranie rodziny”. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z przebiegiem pracy zawodowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga –Południe ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, lub w formie e-mail sekretariat@ops-pragapoludnie.pl do dnia 06.05.2022
zdjęcie aktualnosci
2022-04-13
Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2022
zdjęcie aktualnosci
2022-04-13
Rozpoczynamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
zdjęcie aktualnosci
2022-04-07
Zbiórka darów rzeczowych dla obywateli Ukrainy.
zdjęcie aktualnosci
2022-04-07
INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY na przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych dla 10 Uczestników projektu „Q Samodzielności”.
zdjęcie aktualnosci
2022-03-25
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11 poszukuje pielęgniarki do realizacji projektu socjalnego „Wspieranie rodziny”. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z przebiegiem pracy zawodowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga –Południe ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, lub w formie e-mail sekretariat@ops-pragapoludnie.pl do dnia 25.04.2022
zdjęcie aktualnosci
2022-03-04
#NAPOMOCUKRAINIE
zdjęcie aktualnosci
2022-03-03
INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej z modułem cyfrowym dla uczestników projektu „Q Samodzielności”.
zdjęcie aktualnosci
2022-03-01
INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY na przeprowadzenie usługi cateringowej podczas warsztatów dla uczestników projektu „Q Samodzielności”.
zdjęcie aktualnosci
2022-02-28
#NAPOMOCUKRAINIE
zdjęcie aktualnosci
2022-02-25
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11 poszukuje psychologa dziecięcego, logopedy, pedagoga oraz pielęgniarki do realizacji projektu socjalnego „Wspieranie rodziny”. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z przebiegiem pracy zawodowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, lub w formie e-mail sekretariat@ops-pragapoludnie.pl. do dnia 18 marca 2022 r.
zdjęcie aktualnosci
2022-02-23
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
zdjęcie aktualnosci
2022-02-23
INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY na świadczenie usługi w zakresie indywidualnego wsparcia trenera/asystenta aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Q Samodzielności”.
zdjęcie aktualnosci
2022-02-23
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 10 Uczestników projektu „Q Samodzielności”
zdjęcie aktualnosci
2022-02-21
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków (mieszkańców dzielnicy Praga–Południe) Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu we wtorki w godzinach: 16:30-18:30 PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ: 29 marca 2022 r. 05, 12, 26 kwietnia 2022 r. 10, 17, 24 maja 2022 r.
Wykonanie: Hostlab