tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2019-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zarządzania czasem realizowanych w ramach Zadania 4 „Działania aktywizacji społecznej – grupowe formy pracy psychodeukacyjnej i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników" w związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2019-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że posiada samochód służbowy, który może przekazać nieodpłatnie na potrzeby innej jednostki organizacyjnej.
zdjęcie aktualnosci
2019-03-15
NA ZAKUP POCZĘSTUNKÓW SERWOWANYCH PODCZAS PRZERW KAWOWYCH NA WARSZTATACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „CELEM JEST PRACA”
zdjęcie aktualnosci
2019-03-15
„W marcu rozpoczęliśmy trzy kusy: kurs księgowy z elementami Excel, kurs kadry i płace z elementami Excel oraz kurs florystyczny. Aktualnie szkolimy 7 osób. Kursy zawodowe to ten element naszego projektu, na który wszyscy uczestnicy bardzo, bardzo czekali. Mam więcej chętnych osób do udziału w szkoleniach i kursach niż możliwości sfinansowania. Ramy projektu pozwalają nam wyszkolić 15 osób spośród grupy 50 uczestników projekty, choć podjęliśmy starania by zwiększyć pule środków na ten cel. Z uwagi na te ograniczenia ta forma przekwalifikowani czy zdobycia umiejętności jest skierowana do osób najbardziej aktywnych i gotowych do podjęcia pracy.” – mówią specjaliści od zatrudnienia i koordynatorzy zaangażowani w realizację projektu.
zdjęcie aktualnosci
2019-03-15
PROTOKÓŁ Z WYBORU USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 50 OSÓB PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I SPOTKANIA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU w ramach projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi”.
zdjęcie aktualnosci
2019-03-13
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Wizyta studyjna dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
zdjęcie aktualnosci
2019-03-11
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie specjalistyczne Rachunkowość ośrodków pomocy społecznej, po zmianach prawnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
zdjęcie aktualnosci
2019-03-11
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie specjalistyczne PRINCE2 Foundation dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
zdjęcie aktualnosci
2019-03-11
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „Szkolenia specjalistyczne: Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy, Jak motywować i zachęcać do zmiany – metoda coachingowa w pracy z klientem dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.”
zdjęcie aktualnosci
2019-03-08
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie specjalistyczne Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
zdjęcie aktualnosci
2019-03-05
W dniu 18 grudnia 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie została zorganizowana kolacja wigilijna „Opłatek Maltański” przy współudziale Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska oraz Fundację św. Jana Jerozolimskiego.
zdjęcie aktualnosci
2019-03-04
Protokół z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie warsztatów asertywności.
zdjęcie aktualnosci
2019-02-28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E. W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E (dla osób posiadających prawo jazdy kat. C) dla 1 osoby.
zdjęcie aktualnosci
2019-02-28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu kosmetycznego. W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu/szkolenia kosmetycznego dla dwóch osób.
zdjęcie aktualnosci
2019-02-28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kurs kancelaryjno-archiwalny dla 3 osób W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu/ szkolenia kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia dla 3 osób.
zdjęcie aktualnosci
2019-02-28
NA ZAKUP POCZĘSTUNKÓW SERWOWANYCH PODCZAS PRZERW KAWOWYCH NA WARSZTATACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „CELEM JEST PRACA”
zdjęcie aktualnosci
2019-02-25
na przeprowadzenie kursów/ szkoleń z florystyki dla 1 osoby w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - "Protokół z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów/ szkoleń z florystyki dla 1 osoby".
zdjęcie aktualnosci
2019-02-25
na kurs/szkolenie pn. "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP do 1 KV". W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP do 1 KV" dla dwóch osób.
zdjęcie aktualnosci
2019-02-25
na usługę cateringową dla 50 osób dorosłych podczas dwóch spotkań organizowanych dla 50 osób każde. W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową dla 50 osób podczas spotkania Wielkanocnego (planowanego w kwietniu br) oraz na usługę cateringową dla 50 osób podczas uroczystego zamknięcia projektu (planowanego w październiku br) w ramach działania 4: Działania aktywizacji społecznej - grupowe formy pracy psychoedukacyjnej i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników.
zdjęcie aktualnosci
2019-02-25
na warsztaty plastyczne. W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów dla rodzin – wykonywania ozdób, opowieści o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.
Wykonanie: Hostlab