tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2022-07-29
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2022-07-29
Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach - opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II). Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
zdjęcie aktualnosci
2022-07-22
DOZNAJESZ PRZEMOCY !? BEZPŁATNE ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE !!! Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat z rodzin doznających przemocy lub pozostających w sytuacji konfliktu, wymagające wsparcia oraz stworzenia bezpiecznych miejsc i oddziaływań wspomagających odreagowanie trudnych emocji związanych z sytuacją w domu rodzinnym. Zgłoszenia do projektu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy (022) 277 33 69, 277 33 65 ul. Paca 42 wejście A i C Zadanie publiczne „Compas- w dobrym kierunku i na własnym szlaku” realizowane jest w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-07-14
Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-07-14
Protokół z wyboru oferty warsztatów zdrowia psychicznego dla uczestników/uczestniczek projektu
zdjęcie aktualnosci
2022-07-12
Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza
zdjęcie aktualnosci
2022-07-04
Protokół z wyboru Wykonawcy dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów fotografii portretowej dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-07-01
Anna Brzezińska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy serdecznie zaprasza Kobiety na spotkanie autorskie z dr Pauliną Smaszcz
zdjęcie aktualnosci
2022-06-24
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe jako realizator projektu socjalnego „W drodze do sukcesu” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów fotografii portretowej dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-06-24
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe jako realizator projektu socjalnego „W drodze do sukcesu” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów zdrowia psychicznego dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-06-24
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe jako realizator projektu socjalnego „W drodze do sukcesu” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-06-22
Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością potrzebujesz czasu na załatwienie własnych spraw, odpoczynek SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
zdjęcie aktualnosci
2022-06-22
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE Warsztatów terapii zajęciowej z recyklingu dla uczestników/uczestniczek projektu
zdjęcie aktualnosci
2022-06-17
#NAPOMOCUKRAINIE
zdjęcie aktualnosci
2022-06-17
- Основне правове регулювання: Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у країні (Вісник законів від 12 березня 2022 року, ст. 583 із змінами)
zdjęcie aktualnosci
2022-06-17
Szukasz pracy? Mamy dużo ofert - Nie tylko oferty pracy krajowe i zagraniczne od ponad 30. pracodawców, ale także konsultacje z doświadczonymi doradcami zawodowymi, szkolenia – w tym w j. ukraińskim – i panele ekspertów. Serdecznie zapraszam na Praskie Targi Pracy 12 lipca 2022 r. do nowego Terminala Kultury Gocław – mówi Anna Brzezińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe. Organizatorem targów jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
zdjęcie aktualnosci
2022-05-30
Wydarzenie jest współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawę i odbywa się w ramach projektu „U nas – na prawym brzegu” organizowanym przez Fundację Zwalcz Nudę.
zdjęcie aktualnosci
2022-05-27
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako realizator projektu socjalnego „W drodze do sukcesu” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych oraz warsztatów dot. zdrowia psychicznego dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-05-27
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako realizator projektu socjalnego „W drodze do sukcesu” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z recyklingu dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2022-05-23
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację dwudniowego wyjazdu studyjnego na terenie województwa mazowieckiego dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Q Samodzielności”.
Wykonanie: Hostlab