tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2021-07-23
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2021-07-23
Dobry Start 300+ informacje o programie, jak uzyskać wsparcie.
zdjęcie aktualnosci
2021-07-22
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów grupowych i indywidualnych konsultacji przez specjalistę wizerunku, dotyczących porad i wskazówek z zakresu prezentacji, higieny, stylizacji, przygotowania wizerunkowego dla uczestników projektu pn. ”Trampolina Aktywności”.
zdjęcie aktualnosci
2021-07-05
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
zdjęcie aktualnosci
2021-07-02
Z dniem 16.06.2021 w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259 A ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu „TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI”, wśród nich znalazły się Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Klub Inteligencji Praskiej.
zdjęcie aktualnosci
2021-06-01
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe będzie NIECZYNNY w dniu 4 czerwca 2021 r.
zdjęcie aktualnosci
2021-06-01
Skierowane dla rodziców i opiekunów chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze.
zdjęcie aktualnosci
2021-05-18
Dnia 13 maja 2021 r. w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259a gościliśmy delegację Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach konkursu "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej", Kategoria - Odpowiedzialność.
zdjęcie aktualnosci
2021-04-20
Klub Integracji Społecznej – Dział Projektów i Programów działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza nabór uczestników Klubu na rok 2021. Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest wypełnienie oraz przesłanie Formularza rekrutacyjnego o uczestnictwo w KIS, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30.-15.30. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również u pracowników socjalnych oraz w siedzibie KIS przy ul. Grochowskiej 259 A, 03-844 Warszawa.
zdjęcie aktualnosci
2021-04-02
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka
zdjęcie aktualnosci
2021-03-22
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu pn.: "Uprawnienia elektryczne G1 do 1kV" realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-03-09
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia pn. "Uprawnienia elektryczne G1 do 1kV" dla jednej osoby.
zdjęcie aktualnosci
2021-03-05
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu pn.:" Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1 kV” realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-12
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu kucharskiego realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-12
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu pn. "Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1 kV" dla jednej osoby.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-09
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu florystycznego realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-07
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-02
W ramach realizacji projektu pn. "Q-Samodzielności" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe we współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga meblujemy mieszkanie treningowe przygotowując je do zamieszkania dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-29
Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.). Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
zdjęcie aktualnosci
2021-01-29
Mobilne punkty szczepień. Transport dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i P Powstańcy Warszawscy. Transport dla osób powyżej 70. roku życia na terenie dzielnicy Praga-Południe.
Wykonanie: Hostlab