tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2019-01-16
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu pn. „Celem jest praca” umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2019-01-11
System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe podpisał z PFRON umowę na przekazanie w ramach projektu urządzeń, które będą służyły pracownikom wspierającym osoby z niepełnosprawnościami.
zdjęcie aktualnosci
2019-01-10
„Chcemy wyposażyć uczestników projektu w konkretne umiejętności, kwalifikacje. Chcemy pomóc im podjąć pracę. Będzie to możliwe jeśli damy uczestnikom szansę na uzyskanie nowych uprawnień, przekwalifikowanie się czy zdobycie nowego zawodu” – mówią członkowie zespołu projektowego.
zdjęcie aktualnosci
2019-01-09
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu pn. „Celem jest praca” umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2019-01-09
cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu księgowości od podstaw wraz elementami obsługi programu Excel - dla 3 osób.
zdjęcie aktualnosci
2019-01-09
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu pn. „Celem jest praca” umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie konsultacji przez specjalistę wizerunku dotyczących porad i wskazówek z zakresu prezentacji, higieny, stylizacji, przygotowania wizerunkowego do rozmów z pracodawcami dla bezrobotnych uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2019-01-09
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu kadr i płac wraz z elementami obsługi programu Excel - dla 1 osoby.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-27
Nie wierzę, że nie można zmotywować kogoś do pracy. Nie ma takich osób ...czasem po prostu zajmuje to więcej czasu i wymaga więcej wysiłku" - mówi asystent zawodowy
zdjęcie aktualnosci
2018-12-27
na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w placówkach Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-20
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku 2019 życzy Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe
zdjęcie aktualnosci
2018-12-19
na wykonanie badań profilaktycznych określonych w art. 229 § 1,2 Kodeksu pracy dla około 55 osób ze 175 pracowników Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-14
na przygotowanie spotkania okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-13
„Nie widziałam potrzeby spotkania się z pielęgniarką........teraz wiem, że się myliłam......"
zdjęcie aktualnosci
2018-12-12
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w placówkach Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-12
na świadczenie usługi zakupu/dostawy wyprawek dla 25 uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-11
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu pn. „Celem jest praca” umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-10
na złożenia oferty cenowej na przygotowanie spotkania okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2018-12-10
6 grudnia 2018 r. Centrum Promocji Kultury.
zdjęcie aktualnosci
2018-11-28
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu pn. „Odzyskać Przyszłość” nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi zakupu/dostawy wyprawek dla 25 uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2018-11-27
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu pn. „Odzyskać Przyszłość” nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie spotkania okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla uczestników projektu.
Wykonanie: Hostlab