tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2023-05-19
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2023-05-19
Wsparcie dla cudzoziemców - BEZPŁATNY projekt „AKADEMIA WOLA PARKU”
zdjęcie aktualnosci
2023-05-16
Protokół z wyboru oferty indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu „Kierunek asertywność, CEL-praca”
zdjęcie aktualnosci
2023-05-10
Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
zdjęcie aktualnosci
2023-05-04
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, jako realizator projektu socjalnego „Kierunek asertywność, CEL-praca” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2023-04-28
Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach: · opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) 1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami (200 godzin wytchnienia) lub w Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu" · opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II), (14 dni wytchnienia) 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant" lub Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami".
zdjęcie aktualnosci
2023-04-27
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z wyłączeniem przepisów tej ustawy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), na usługę przeprowadzenia 12 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu socjalnego „Kierunek asertywność, Cel -praca”.
zdjęcie aktualnosci
2023-03-24
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, jako realizator projektu socjalnego „Kierunek asertywność, CEL-praca” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla uczestników/uczestniczek projektu.
zdjęcie aktualnosci
2023-03-13
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługą cateringoweą podczas Integracyjnych Spotkań Wielkanocnych Seniorów Dzielnicy Praga-Południe w 2023 roku.
zdjęcie aktualnosci
2023-03-01
Klub Praskich Kobiet "Czerwone Szpilki", serdecznie zaprasza Kobiety z Dzielnicy Praga-Południe na inspirujące spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
zdjęcie aktualnosci
2023-01-31
Pomoc psychologiczna dla os. z Ukrainy - Nagle Sami
zdjęcie aktualnosci
2023-01-20
Żłobki w warszawie- opieka nad dziećmi do lat 3. KRAINA ŻUCZKÓW
zdjęcie aktualnosci
2023-01-09
Informator dla obywateli Ukrainy przybyłych do Warszawy po 24 lutego 2022 roku, w języku polskim i ukraińskim.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-30
Information for New Arrivals From Ukraine. UNHCR
zdjęcie aktualnosci
2022-12-28
Protokół z wyboru oferty cenowej na realizację usługi przygotowania, spakowania i dostarczenia paczek dla seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-21
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie, spakowanie i dostarczenia paczek dla seniorów. Czas na składanie ofert został wydłużony do dnia 28.12.2022 do godziny 12:00.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-12
Protokół z wyboru oferty dostawcy talonów uprawniających klientów OPS do wymiany ich na podstawowe artykuły zywnosciowe.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-12
W dniu 07.12.2022 roku na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy opublikowano zapytanie ofertowe nr OPS.ZPP.411.5.2022.MSz, które dotyczyło złożenia oferty cenowej ”, na I część działania 2.1. realizowanego w 2022 pn. „Indywidulna nauka języka polskiego dla 8 uczestników projektu”, w związku z realizacją projektu nr DRP-X/90/MJ/2022 pn. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-09
Protokół z wyboru oferty na usługę dostarczenia dwudaniowych obiadów do dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-08
Protokół z wyboru oferty cenowej na realizację usługi cateringowej podczas spotkań Bożonarodzeniowych dla seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
Wykonanie: Hostlab