tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-03-21
cenowej na organizację jednodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-13
na przedstawienie jasełkowo-mikołajkowe.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-07
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU„ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ” - „Kurs kucharski” dla 1 osoby
zdjęcie aktualnosci
2018-03-07
na organizację jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej / skansenu.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-06
na przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi użytkowych programów komputerowych.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-05
na zakup poczęstunków serwowanych podczas przerw kawowych podczas warsztatów .
zdjęcie aktualnosci
2018-02-28
STRONA W PRZEBUDOWIE
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
wyłonienie wykonawcy usług cateringowych
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
prowadzenie indywidualnego wsparcia opiekuńczo-kompensacyjnego dla dzieci
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla rodzin pt. Jak aktywnie dbać o zdrowie rodziny.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
na prowadzenie zajęć opiekuńczo rozwojowych dla dzieci podczas trwania warsztatów dla rodziców.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-21
"Operator maszyn i urządzeń czyszczących" dla 2 osób w ramach projektu "Odzyskać Przyszłość".
zdjęcie aktualnosci
2018-02-21
"Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze" w ramach projektu "Odzyskać Przyszłość".
zdjęcie aktualnosci
2018-02-16
na usługę cateringową realizowaną dla 15 osób podczas 6 warsztatów szkoleniowych oraz 1 spotkania integracyjnego dla 30 osób.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-08
których przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-05
na organizację szkolenia zawodowego - Operator maszyn i urządzeń czyszczących.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-05
na organizację szkolenia zawodowego - Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-02
o Pilotażowym programie osłonowym „Zielone wsparcie”
zdjęcie aktualnosci
2018-01-31
na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę.
Wykonanie: Hostlab