tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-09-17
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na PIKNIK RODZINNY pod honorowy patronatem Burmistrza Dzielnicy.
zdjęcie aktualnosci
2018-09-17
"OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM” dla 1 osoby w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość”.
zdjęcie aktualnosci
2018-09-17
„Kurs florystyczny” w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość”
zdjęcie aktualnosci
2018-09-17
za udział w 35. konkursie Warszawa w kwiatach i zieleni
zdjęcie aktualnosci
2018-09-16
„Magazynier” w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość”
zdjęcie aktualnosci
2018-09-05
na organizację szkolenia zawodowego "Magazynier".
zdjęcie aktualnosci
2018-09-05
na organizację szkolenia zawodowego „Kursu archiwistycznego” .
zdjęcie aktualnosci
2018-09-05
na organizację szkolenia zawodowego „Kurs instalowania i konserwacji systemów alarmowych” .
zdjęcie aktualnosci
2018-08-30
na zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolenia specjalistycznego pn. „Praca z osobami z uzależnieniem i rozeznanie środowiska z przemocą” dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-30
za organizację szkolenia zawodowego.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-30
organizację szkolenia zawodowego „Kurs florystyczny”.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-29
na usługę cateringową realizowaną dla 10 osób podczas 9 warsztatów szkoleniowych.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-29
Pracownicy OPS Praga Południe rozpoczynają udział we wsparciu szkoleniowym.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-29
na 4 zestawy sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Celem jest praca".
zdjęcie aktualnosci
2018-08-29
Szkolenia specjalistyczne pn. ,,Asystentura rodziny w modelu rozdzielenia pracy socjalnej” oraz „Rola Asystenta Rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy za życiem” dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-27
na prowadzenia warsztatów/zajęć w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) dla bezrobotnych uczestników projektu o III profilu pomocy.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-20
Aktywizacja zawodowa – indywidualne i grupowe wsparcie asystenta aktywizacji zawodowej.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-14
zakup poczęstunku w ramach przerwy kawowej
zdjęcie aktualnosci
2018-08-14
na przeprowadzenie szkoleń z Ustawa i wywiad rodzinny i środowiskowy.
zdjęcie aktualnosci
2018-08-03
realizowany w ramach projektu pn. „Odzyskać przyszłość”.
Wykonanie: Hostlab