tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2020-09-21
Protokół z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń mających na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie zabezpieczenia dobra małoletniego w sytuacji przemocy w rodzinie oraz postępowania z dziećmi w procedurze Niebieskiej Karty oraz wzmocnienie kompetencji i współpracy służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Praga-Południe
zdjęcie aktualnosci
2020-09-17
Protokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia dla bezrobotnych uczestników projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis” W dniu 26 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy opublikowano zapytanie ofertowe nr OPS.DPiP.411.29.2020.AK, które dotyczyło złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia dla bezrobotnych uczestników projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
zdjęcie aktualnosci
2020-09-17
Serdecznie zapraszamy na piknik historyczno-edukacyjny pt. Zostań Ochotnikiem 1920 r., który odbędzie się w dniach 19-20 września br.,
zdjęcie aktualnosci
2020-09-16
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga—Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oraz oszacowania wartości zamówienia sprzętu komputerowego wraz z systemem Windows 10Pro. 10 sztuk komputerów stacjonarnych, 6 sztuk laptopów 11,6’’, 2 sztuk laptopów 15,6’’, 12 sztuk pakietów MS Office 2019 Home&Business.
zdjęcie aktualnosci
2020-09-11
Szanowni Państwo! Firma Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy realizuje „DIAGNOZĘ LOKALNYCH POTRZEB W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE". W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców dzielnicy Praga-Południe o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży zidentyfikowaniu problemów, a także potrzeb w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zdjęcie aktualnosci
2020-09-11
Protokół z wyboru oferty cenowej na sprawowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu pn. "Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju -GAPiR bis"
zdjęcie aktualnosci
2020-09-11
Protokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez specjalistę wizerunku, dotyczących porad i wskazówek z zakresu prezentacji, higieny, stylizacji, przygotowania wizerunkowego do rozmów z pracodawcami dla uczestników projektu pn. "Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR bis"
zdjęcie aktualnosci
2020-09-11
Protokół z wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu prawa pracy dla bezrobotnych uczestników projektu pn. " Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR bis"
zdjęcie aktualnosci
2020-08-28
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR- bis” umowa nr 20_I/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez specjalistę wizerunku, dotyczących porad i wskazówek z zakresu prezentacji, higieny, stylizacji, przygotowania wizerunkowego do rozmów z pracodawcami dla uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-28
W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dotknąć, aby zrozumieć” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” prowadzono rozeznanie rynku wśród potencjalnych usługodawców na przeprowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci ze społeczności romskiej.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-28
W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dotknąć, aby zrozumieć” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” prowadzono rozeznanie rynku wśród potencjalnych usługodawców na przeprowadzenie zajęć z języka polskiego dla społeczności odmiennej kulturowo.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-28
W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dotknąć, aby zrozumieć” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” prowadzono rozeznanie rynku wśród potencjalnych usługodawców na przeprowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z zakresu zajęć wyrównawczych z matematyki.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-28
W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dotknąć, aby zrozumieć” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” prowadzono rozeznanie rynku wśród potencjalnych usługodawców na przeprowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z zakresu języka angielskiego dla dzieci ze społeczność romskiej w wieku 10 – 18 lat.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-26
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, jako realizator zadania publicznego „ Lepiej, Więcej, Bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla specjalistów realizujących procedurę Niebieskiej Karty, którego celem ma być wzmocnienie kompetencji specjalistów w zakresie zabezpieczenia dobra małoletniego w sytuacji przemocy w rodzinie oraz postępowania z dziećmi w procedurze Niebieskiej Karty.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-26
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, jako realizator zadania publicznego „ Lepiej, Więcej, Bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla specjalistów realizujących procedurę Niebieskiej Karty, którego celem ma być wzmocnienie kompetencji specjalistów w zakresie procedury postępowania w sytuacji kryzysowej oraz wsparcia pracy Grup Roboczych.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-26
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR- bis” nr umowy 20_I/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie opieki nad dziećmi uczestników przedmiotowego projektu.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-26
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR- bis” umowa nr 20_I/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia dla bezrobotnych uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-26
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR- bis” umowa nr 20_I/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu prawa pracy dla bezrobotnych uczestników projektu.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-14
Spotkanie poświęcone sile płynącej z przynależności do kultury. Implikacje do rozważań w tonie debaty kulturowej, jak budować poczucie przynależności kulturowej z poszanowaniem tworzenia własnej tożsamości.
zdjęcie aktualnosci
2020-08-14
Cudowne, kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z pasją” dedykowane społeczności Romskiej…odbyło się 21 lipca w otoczeniu czarownych dźwięków, baśni przed baśniami, a wszystko w nurcie: „Skąd jesteś ? Zewsząd. Dokąd idziesz? Wszędzie. A po co? Żeby zaprzyjaźnić się ze światem…I tak, genialna opowiadaczka i pieśniarka Katarzyna Jackowska-Enemuo odkryła przed nami tajniki baśni własnego autorstwa pt.„ Baśń o stroju jakiego świat nie widział”.
Wykonanie: Hostlab