tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2017-11-24
świadczenie usług pogrzebowych.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-22
na zorganizowanie tygodniowego wyjazdu wypoczynkowego nad morze dla Seniorów oraz opiekunów.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty cenowej na catering podczas konferencji w dniu 15 grudnia 2017 dla ok. 100 osób.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
na usługę cateringową dla 50 osób podczas spotkania inauguracyjnego.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-20
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki „ FORD TRANSIT FURGON 300M”o Nr rej. WF 68010
zdjęcie aktualnosci
2017-11-16
której przedmiotem jest wyłonienie organizatora 7-dniowego wyjazdu integrująco-aktywizującego dla 30-osobowej grupy dorosłych uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-16
w postępowaniu na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-16
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi poligraficzne poradników dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-08
do udziału w międzypokoleniowym, integracyjnym projekcie socjalnym pt. ,,Od wiosny do jesieni życia” realizowanym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe – Pana Tomasza Kucharskiego.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-08
której przedmiotem jest wyłonienie podmiotu leczniczego do realizacji usług stomatologicznych, wykraczających poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach NFZ, bądź gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana w okresie trwania projektu, dla 20-osobowej grupy uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.
zdjęcie aktualnosci
2017-10-31
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że posiada samochód służbowy, który może przekazać nieodpłatnie na potrzeby innej jednostki organizacyjnej.
zdjęcie aktualnosci
2017-10-23
na kompleksowe usługi pogrzebowe zlecane przez OPS w 2018 r.
zdjęcie aktualnosci
2017-10-23
na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.
zdjęcie aktualnosci
2017-10-20
dot. przygotowania ofert na dostawę dwudaniowych obiadów do Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2017-10-19
której przedmiotem jest wyłonienie podmiotu leczniczego do realizacji usług stomatologicznych, wykraczających poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach NFZ, bądź gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana w okresie trwania projektu, dla 20-osobowej grupy uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.
zdjęcie aktualnosci
2017-10-17
której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych
zdjęcie aktualnosci
2017-09-22
w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego”
zdjęcie aktualnosci
2017-09-07
Spotkanie odbędzie się 15 września 2017 r., o godz.: 11.00 w ogrodzie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul Walecznych 59.
zdjęcie aktualnosci
2017-09-06
„Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi”
Wykonanie: Hostlab