tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla rodzin pt. Jak aktywnie dbać o zdrowie rodziny.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
na prowadzenie zajęć opiekuńczo rozwojowych dla dzieci podczas trwania warsztatów dla rodziców.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-21
"Operator maszyn i urządzeń czyszczących" dla 2 osób w ramach projektu "Odzyskać Przyszłość".
zdjęcie aktualnosci
2018-02-21
"Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze" w ramach projektu "Odzyskać Przyszłość".
zdjęcie aktualnosci
2018-02-16
na usługę cateringową realizowaną dla 15 osób podczas 6 warsztatów szkoleniowych oraz 1 spotkania integracyjnego dla 30 osób.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-08
których przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-05
na organizację szkolenia zawodowego - Operator maszyn i urządzeń czyszczących.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-05
na organizację szkolenia zawodowego - Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-02
o Pilotażowym programie osłonowym „Zielone wsparcie”
zdjęcie aktualnosci
2018-01-31
na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę.
zdjęcie aktualnosci
2018-01-31
na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę.Przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla rodzin pt. Jak aktywnie dbać o zdrowie rodziny.
zdjęcie aktualnosci
2018-01-31
na wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne dla 9 rodzin świadczone przez 3 specjalistów.
zdjęcie aktualnosci
2018-01-23
na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę.
zdjęcie aktualnosci
2018-01-23
na prowadzenie zajęć opiekuńczo rozwojowych dla dzieci podczas trwania warsztatów dla rodziców
zdjęcie aktualnosci
2018-01-23
na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych.
zdjęcie aktualnosci
2018-01-23
na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę. Przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla rodzin pt. Jak aktywnie dbać o zdrowie rodziny.
zdjęcie aktualnosci
2018-01-23
na wsparcie opiekuńczo kompensacyjne dla 9 rodzin.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-18
których przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-15
Nastrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzy Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe
zdjęcie aktualnosci
2017-12-13
na usługi poligraficzne poradników dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wykonanie: Hostlab