tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-06-13
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-11
W dniu 7 czerwca 2018 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 uroczyście obchodzono jubileusz XX – lecia placówki.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-07
której przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-04
na Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu z języka angielskiego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-01
na Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych szkoleń pn. „TSR I i TSR II stopnia” dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-24
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-24
której przedmiotem jest wyłonienie organizatora 4-dniowego wyjazdu połączonego z zajęciami warsztatowymi dla 15-osobowej grupy dorosłych uczestników.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-23
Seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-22
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 812/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wytycznych do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-17
na zakup wyposażenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy tj. komputery, urządzenia wielofunkcyjne.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-15
do Kazimierza Dolnego w dniu 19.05.2018 r. dla rodziców/opiekunów oraz dzieci.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-15
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-09
na organizację jednodniowej wycieczki do Parku linowego.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-08
na prowadzenie indywidualnych zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla 15 dzieci.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-30
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie oferty cenowej na prowadzenie warsztatów dla rodziców romskich z zakresu kompetencji cyfrowych.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-30
W dniu 25.04.2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej gościliśmy grupę przedstawicieli służb samorządowych z Bułgarii. Delegacja z Bułgarii przyjechała do Polski w ramach międzynarodowego projektu "Social One Stop Shop" realizowanego we współpracy z Polskim Towarzystwem Polityki społecznej, a celem kwietniowej wizyty było zapoznanie z dobrymi praktykami w dziedzinie zintegrowanych usług socjalnych.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-19
W dniu 22 marca 2018 r. Rada m.st.Warszawy przyjęła dwie uchwały ułatwiające mieszkańcom o niskich dochodach poprawę swojej sytuacji poprzez modernizację kotłowni.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-18
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-16
na prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
Wykonanie: Hostlab