tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2014-11-18
17 października 2014 r. w lokalu Dziennego Domu Pomocy Społecznej OPS ul. Paca 42 odbył się wieczór galowy, w czasie którego dokonano podsumowania funkcjonującego od 10 - lat Programu „Fenix”, adresowanego do osób i rodzin z problemem przemocy zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga - Południe.
zdjęcie aktualnosci
2014-11-14
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty poczęstunku dla 60 osób uczestników projektu pn. „Bądź aktywny w życiu”.
zdjęcie aktualnosci
2014-11-04
W dniu 25.10.2014 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 odbyło się niecodzienne wydarzenie, a mianowicie wesele dwojga seniorów: pani Hani i pana Andrzeja.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-30
Sprawozdanie z wycieczki do Puszczy Kampinoskiej zorganizowanej dla dzieci z rodzin zastępczych oraz ich opiekunów.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-30
Łącznie wzięło w niej udział 25 osób w tym 13 uczestników Programu, 9 członków ich rodzin oraz 3 pracowników OPS bezpośrednio zaangażowanych w realizację Programu.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-30
11 września 2014 roku świętowaliśmy okrągły jubileusz utworzenia Klubów Seniora przy ul. Walecznych i przy ul. Stanisławowskiej.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-30
Pracownicy i pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej z ul. Walecznych 59 wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowanych przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-29
Stajnia Pasja położona jest 58 km. od Warszawy. Znajduje się w Zakolu rzeki Bug. Położenie stwarza wyjątkowe warunki do wypoczynku i relaksu blisko natury. Na wybór miejsca zdecydowały pozytywne opinie o stajni, jako miejscu wyjątkowo przyjaznemu dzieciom.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-29
Na seans filmowy „The Equalizer - Bez litości”
zdjęcie aktualnosci
2014-10-29
Realizatorem zadnia była firma Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu – Potris Sp. z o.o., wyłoniona na drodze zapytania ofertowego.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-29
Celem zajęć było uwrażliwienie uczestników na sztukę, rozwijanie wyobraźni, zachęcenie do twórczej aktywności i ekspresji plastycznej oraz stworzenie warunków do integracji rodzinnej w formie wspólnego tworzenia.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-29
W dniu 1.10.14r. zgodnie z planem projektu: „Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy „po-MOC”, zorganizowano wyjście do Parku Linowego dla uczestników „Grupy wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży w wieku 14-18 lat - Fajter”.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-27
Dzieci z Przedszkolnej grupy opiekuńczo-rozwojowej WYSPA SZCZĘŚCIA działającej przy tutejszym Ośrodku w dniu 24 września 2014r. uczestniczyły w wyjściu do kina Cinema City.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-27
Przedszkolaki z WYSPY SZCZĘŚCIA w dniu 3 października 2014r. wzięły udział w wycieczce do sali zabaw Fiku Miku. Było to dla nich okazją nie tylko do doskonalenia sprawności fizyczej ale przede wszystkim sprzyjało nawiązywaniu nowych znajomości oraz kształtowaniu umiejętności społecznych.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-27
W dniu 8 pażdziernika 2014r. dzieci z Przedszkolnej grupy opiekuńczo-rozwojowej WYSPA SZCZĘŚCIA wraz z wychowawcami wzięły udział w całodziennej wycieczce integracyjnej do Stajni Pasja koło Wyszkowa.
zdjęcie aktualnosci
2014-10-27
W dniu 15 października 2014r. rzedszkolaki z WYSPY SZCZĘŚCIA wraz z wychowawcami udały sie do pobliskiej pizzerii, gdzie szukały odpowiedzi na pytanie "Jak robi się pizzę?".
zdjęcie aktualnosci
2014-10-08
organizowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Płd i Urzędem Dzielnicy Praga - Płd 11-14.10. 2014 r.
Wykonanie: Hostlab