tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2023-03-24
DOSTĘPNOŚĆ

 

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 12-03-2008
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-12-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Rafał Kubicki, e-mail: r.kubicki@ops-pragapoludnie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/277-33-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek znajdujący  się przy ul. Wiatracznej 11.

Dojścia piesze są od ulic: Grochowskiej, Wiatracznej i Kobielskiej. Przejście  dla pieszych przy ul. Grochowskiej posiada sygnalizację świetlną, nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Przejście dla pieszych przy ul. Kobielskiej nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 130 m.: DWERNICKIEGO 01

(123 kierunek Gocław, Dw. Wschodni, 173 kierunek  Stara Miłosna, 188 kierunek Lotnisko Chopina, 523 kierunek Stare Bemowo)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 250 m: WIATRACZNA 05 ( 3 kierunek Annopol, 6  kierunek Metro Młociny, 22 kierunek Piaski, 26 kierunek Koło), WIATRACZNA 04

(3 kierunek Gocławek, 6 kierunek Gocławek, 22 kierunek Wiatraczna, 24 kierunek Gocławek, 26 kierunek Wiatraczna), WIATRACZNA 07 ( 9 kierunek Al. Krakowska, 24 kierunek Nowe Bemowo)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  znajduje się koło wejścia do budynku Ośrodka

Najbliższy postój taksówek jest przy ul. Grochowskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie : https:// www.wtp.waw.pl/

Drzwi wejściowe do budynku (przeszklone) mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy).

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest oznakowane, znajduje się na ścianie bocznej budynku od ul. Wiatracznej- wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Do dalszych pomieszczeń na parterze prowadzą schody. Osoby z niepełnosprawnością transportowane są windą obsługiwaną przez pracownika punktu przyjęć interesantów. Winda jest dostosowana do transportu wózków. Sale do obsługi interesantów usytuowane są wyłącznie na parterze budynku. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia) a meble i elementy wyposażenia, choć zawężają szerokość przejścia / przejazdu, nie powodują utrudnień w poruszaniu się użytkowników i klientów Instytucji. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów i pojedynczych stopni. Korytarz na parterze prowadzący do w.c. nie jest wydzielony drzwiami i umożliwia wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Petenci obsługiwani są wyłącznie na  parterze, schody zawijane na I kondygnacje służą wyłącznie dla pracowników. .Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń dla interesantów.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Dojście do toalety przez korytarz j/w. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa jest umieszczona po lewej stronie od wejścia, jest wyposażona w obustronne poręcze.

 

Budynek znajdujący się przy ul. M. Paca 42

Dojścia piesze są od ulic: Wiatracznej, Paca, Mycielskiego

Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 200 m. DWERNICKIEGO 01

( 123 kierunek Gocław, Dw. Wschodni, 173 kierunek  Stara Miłosna, 188 kierunek Lotnisko Chopina, 523 kierunek Stare Bemowo). Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  znajduje się około 60 m. od budynku Ośrodka. W pobliżu nie ma postoju taksówek

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejścia do budynku oznakowane są symbolami A, B i C

Drzwi wejściowe (przeszklone) mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy) a wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do wygodnego manewrowania wózkiem Drzwi wejściowe zostały wyposażone w wygodny, duży pochwyt

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Korytarz na parterze prowadzący do w.c. nie jest wydzielony drzwiami i umożliwia wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Petenci obsługiwani są wyłącznie na  parterze. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń dla interesantów. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku

 

Budynek znajdujący się przy ul. Walecznych 59

Dojście jest od ulic Międzynarodowa, Walecznych , Peszteńska,  Londyńska

Przejście dla pieszych przy al. Waszyngtona/ Międzynarodowa posiada sygnalizację świetlną.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 350 m. WALECZNYCH 01- autobusy linii 111 i 123 kierunek Gocław oraz WALECZNYCH 02, autobusy linii 111- kierunek Centrum i 123 kierunek Dw. Wschodni.

Około 600 m. od budynku  OPS znajduje się przystanek autobusowy PARK SKARYSZEWSKI 01 – linia 102 i 158 kierunek Centrum, PARK SKARYSZEWSKI 02- autobusy linii 102- kierunek Grochów, 158 kierunek Witolin oraz tramwaje linii 9 i 24 kierunek Gocławek, PARK SKARYSZEWSKI 03- tramwaje linii 9 i 24 kierunek Centrum.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  znajduje się koło wejścia do budynku Ośrodka.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ul. Międzynarodowej

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejścia do budynku są odpowiednio oznakowane. WEJŚCIE A  jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Nachylenie chodnika ma odpowiedni kąt, jego szerokość jest odpowiednia dla ciągu pieszego Wyposażone zostało w obustronne zabezpieczenia (krawężniki), zapobiegające zsunięciu się kół wózka. Przestrzeń manewrowa przed początkiem nachylenia jest wystarczająca dla wygodnego manewrowania wózkiem Drzwi wejściowe (pełne, nieprzezierne) mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy) a wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły.

WEJSCIE B

Drzwi wejściowe (przeszklone) mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy) a wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do wygodnego manewrowania wózkiem. W wejściu B zamontowana jest winda przystosowana dla osób poruszających się na wózku, którą można dojechać na 1 i 2 piętro budynku. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Dojście do toalety przez korytarz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa jest umieszczona po prawej stronie od wejścia, jest wyposażona w obustronne poręcze. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

WEJSCIE D

Drzwi wejściowe (pełne, nieprzezierne) mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy) a wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Nachylenie pochylni jest odpowiednie, szerokość biegu również (1,20 m) a jego długość nie przekracza 9,00 m. Przestrzeń manewrowa przed początkiemi za końcem pochylni została zachowana. Pochylnię wyposażono w obustronne murki, zapobiegające zsunięciu się kół wózka, o odpowiedniej wysokości (co najmniej 70 mm). W Domu znajdują się łazienki i toalety dla osób w nim przebywających – częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Przestrzeń manewrowa w toaletach została zachowana. W budynku  brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

 

Budynek znajdujący się przy ul. Grochowskiej 259a.

Dojście jest od ulicy Grochowskiej. Dojazd samochodem możliwy jest przez podwórka okolicznych posesji od strony ulicy Stanisława Augusta 24.

Najbliższy przystanek komunikacji publicznej znajduje się około 60 m. od budynku, MIĘDZYBORSKA 08- autobusy linii 135 i 311 kierunek Gocław. Pozostałe przystanki: MIĘDZYBORSKA 01 / w odległości 200 m./- autobusy linii 122 i 135 kierunek Praga Północ, MIĘDZYBORSKA 02 / w odległości 140 m./- autobus linii 125 kierunek Wawer, MIĘDZYBORSKA 03 / w odległości 130 m./- tramwaje linii 3,6,9,22,24 kierunek Centrum i Praga Północ, MIĘDZYBORSKA 04 /w odległości 130 m./ tramwaje linii 3,6,9,22,24 kierunek Gocławek. Ciąg pieszy prowadzący od przystanków do wejścia do kwartału ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym. Budynek został czytelnie oznakowany numerem i tablicą z nazwą Instytucji. Wejście do Klubu Integracji Społecznej jest stosunkowo łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny(również dla osób z niepełnosprawnością wzroku). Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  znajduje się koło wejścia do budynku Ośrodka. Wejście zapewnia dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością (wejście z poziomu terenu, bez zmian wysokości).Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary a wysokość progu wynosi 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do swobodnego manewrowania wózkiem.  Na poziom +1, na którym mieści się Klub Integracji Społecznej, prowadzi wewnętrzna klatka schodowa.  Schody zostały wyposażone w jednostronne poręcze o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. W budynku  brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Wykonanie: Hostlab