tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2014-06-30
Dzień Otwarty Grupy Wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin/opiekunów

W dniu 12.05.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe zorganizował w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 Dzień Otwarty dla osób zainteresowanych tematyką  choroby Alzheimera. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach funkcjonującej od 2 lat Grupy Wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin/opiekunów.

Na spotkanie przybyło około 50 osób; rozpoczęło się ono wykładem połączonym z prezentacją multimedialną pt. „Społeczne i praktyczne aspekty choroby Alzheimera”. Wykład poprowadziła P. Alicja Sadowska, prezes Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, która jest również autorką wielu książek, publikacji i poradników z tej dziedziny. Po wykładzie P. Sadowska wyczerpująco odpowiadała na pytania przybyłych osób. Następnie goście udali się na słodki poczęstunek oraz kawę, herbatę i napoje przygotowane przez personel DDPS. Spotkanie miało na celu rozpowszechnienie informacji nt. funkcjonującej przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42 Grupy Wsparcia oraz zdobycie wiedzy nt. choroby Alzheimera (spotkanie ze specjalistą/praktykiem w tej dziedzinie). Po wysokiej frekwencji można wnioskować, że spotkanie było bardzo potrzebne mieszkańcom Pragi – Południe, którzy doświadczają trudności związanych z chorobą Alzheimera w  swoich rodzinach lub wśród osób znajomych.

Wykonanie: Hostlab