tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-06-13
Ekonomia Społeczna

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy
w sobie cele zarówno społeczne jak i ekonomiczne. Krok po kroku realizujemy swój pomysł
na utworzenie nowych miejsc pracy dla klientów Ośrodka i mieszkańców Pragi Południe pozostających bez pracy ze względu na uzależnienia, niepełnosprawność, bezdomność i inne przyczyny defaworyzujące ich na otwartym rynku pracy. W realizacje tego przedsięwzięcia włączyliśmy liczną grupę osób, które do tej pory korzystały ze wsparcia naszego Ośrodka jako jego klienci.
Bardzo cieszy fakt, że jest w nich gotowość do brania spraw w swoje ręce. Pracy jest jeszcze dużo,
a sama inicjatywa też wymaga nie lada odwagi, ale od czego jest pomoc eksperta z praktyczną znajomością tematu. 

W dniu 12 czerwca 2018 r. w  siedzibie KIS przy ul. Grochowskiej 259 A odbyło się spotkanie z doradcą OWES Zbigniewem Wejcmanem, który jest ekspertem, trenerem, doradcą, superwizorem oraz  inicjatorem i współtwórcą wielu partnerstw, programów rozwoju lokalnego i strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Dziękujemy naszej Pani Dyrektor Zuzannie Grabusińskiej za zaangażowanie, wsparcie i bardzo dobre zrozumienie zawiłości tematu, jesteśmy wdzięczni bo Pani Dyrektor nie szczędzi swoich sił, by razem z nami  pokonywać pojawiające się na tej drodze przeszkody.

Wykonanie: Hostlab