tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2021-10-15
KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Plakat konsultacje społeczne.jpg

 

Szanowni Państwo,

na zlecenie m. st. Warszawy przeprowadzona została szczegółowa diagnoza określająca obszary: zdegradowany oraz rewitalizacji, tj. tereny wyróżniające się znaczącą w skali całej Warszawy sytuacją kryzysową. Na tej podstawie przygotowany został PROJEKT UCHWAŁY WYZNACZAJĄCEJ OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI. Od przyjęcia uchwały dotyczącej wskazanych obszarów zależy rozpoczęcie prac nad gminnym programem rewitalizacji.

Projekt uchwały jest poddany ocenie w ramach trwających KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, które odbywają się OD 8 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA 2021 R. 

Więcej informacji znajdą Państwo na załączonym plakacie oraz na stronach internetowych przedstawionych poniżej:

 

https://konsultacje.um.warszawa.pl/rewitalizacja_obszar

https://architektura.um.warszawa.pl/-/konsultacje_spoleczne_projektu_-uchwaly

https://www.facebook.com/RewitalizacjaWarszawa/ 

Wykonanie: Hostlab