tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2023-04-28
Nabór wniosków w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa

 

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach:

  • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I)
  1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami (200 godzin wytchnienia) lub

w Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu"

        

  • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II), (14 dni wytchnienia)
  1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant" lub Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami".

 

Nabór wniosków w formie dziennej w miejscu zamieszkania rozpoczyna się od 4.05.2023 r.

Realizator: PRM Stowarzyszenie

telefon: 603 662 440

Karty zgłoszenia można składać:

elektronicznie na adres: ow@prmstowarzyszenie.org

osobiście: ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa (Warszawa-Wawer), dojazd autobusem linii 521 przystanek Solidna, koleją liniami R7, S10 do stacji Warszawa-Wawer

 

Nabór wniosków w formie całodobowej rozpoczyna się od 26.04.2023 r.

Realizatorzy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant"

Sternicza 125

01-350 Warszawa

Tel. 22 665 22 39 wew. 102

e-mail: bgozdek@um.warszawa.pl

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami"

Bohaterów 46/48

03-007 Warszawa

Tel. 786 856 726

e-mail: jzarecka@um.warszawa.pl

 

 Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu opieki wytchnieniowej ?

Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu

  • Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
  • Złóż dokumenty u Realizatora (kartę zgłoszenia, oświadczenie, informację o udostępnieniu danych oraz podpisany regulamin dotyczący wsparcia w miejscu zamieszkania lub wsparcia całodobowego).
Wykonanie: Hostlab