tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2021-04-20
Ogłoszenie o naborze do Klubu Integracji Społecznej

 

Dział Projektów i Programów - Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza nabór uczestników Klubu na rok 2021. Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest wypełnienie oraz przesłanie Formularza rekrutacyjnego o uczestnictwo w KIS, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30.-15.30. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również u pracowników socjalnych oraz w siedzibie KIS przy ul. Grochowskiej 259 A, 03-844 Warszawa.

Klub Integracji Społecznej (KIS) powstał po to, aby wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W tym celu realizuje działania wspierające na kilku płaszczyznach: zawodowej, osobistej i społecznej.

 

OFERTA KIS OBEJMUJE:

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego
 • pośrednictwo pracy
 • konsultacje z terapeutą uzależnień
 • konsultacje z psychiatrą
 • poradnictwo prawne, socjalne i pedagogiczne
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • warsztaty z prawnikiem
 • kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe
 • prace społecznie użyteczne
 • zajęcia integracyjne
 • udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej
 • udział w Klubie Inteligencji Praskiej
 • udziałuw samopomocowej grupie wsparcia

 

W zajęciach KIS mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące na terenie Dzielnicy Praga Południe, niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu: bezrobocia bądź ubóstwa, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej tj. 18 – 64 lat.

Oferta KIS dedykowana jest także do osób młodych w wieku 18-25 lat opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze oraz placówki pieczy zastępczej !!!

 

Osoby do kontaktu w razie pytań:

Justyna Baczewska: 22 277 33 63

Agnieszka Mikocka: 22 277 33 64

e-mail: kis@ops-pragapoludnie.pl

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI - KIS Praga Południe.pdf

Zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W KIS.docx

 

zdjęcie przedstawia wnętrze klubu

 

 

zdjęcie przedstawia wnętrze klubu

 

 

zdjęcie przedstawia wnętrze klubu

 

 

 

zdjęcie przedstawia wnętrze klubu

 

 

 

zdjęcie przedstawia wnętrze klubu

 

 

 

zdjęcie przedstawia wnętrze klubu

 

Wykonanie: Hostlab