tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2023-05-10
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość finansowania – 1 451 393,16 zł

całkowita wartość zadania – 1 451 393,16 zł

Program realizowany będzie w dwóch modułach:

  • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I)

Z programu opieki wytchnieniowej  dziennej będzie można skorzystać w dwóch formach:

  1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami

  lub

  1. w Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”.
  • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II) przez:

  1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
  2. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wykonanie: Hostlab