tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-04-02
Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło przeprowadzenia szkolenia pn. „Wizyta studyjna dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawyw ramach Zadania 2. Kompetencje pracowników w projekcie „Profesjonalni i Pomocni" nr POWR.02.05.00-00-0136/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

 

Protokół.pdf

Wykonanie: Hostlab