tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-04-10
Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania

 

W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr . RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wyłoniono wykonawce do przeprowadzenia warsztatów zarządzania czasem w ramach działania 4: Działania aktywizacji społecznej – grupowe formy pracy psychodeukacyjnej i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników.

 

Protokół.pdf

Wykonanie: Hostlab