tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-08-09
Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania do przeprowadzenia kursu/szkolenia fryzjerskiego.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia kursu/szkolenia fryzjerskiego dla 1 osoby. Działanie będzie realizowane w ramach Zadania 6 pn. „Aktywizacja edukacyjna uczestników projektu – kursy i szkolenia zawodowe”.

 

Protokół z wyboru oferty.pdf

Wykonanie: Hostlab