tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-08-12
Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania dotyczącego udzielenia indywidualnego wsparcia z zakresu obsługi komputera dla uczestników projektu pn. „Celem jest praca”

 

Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania dotyczącego udzielenia indywidualnego wsparcia z zakresu obsługi komputera dla uczestników projektu pn. „Celem jest praca”. W związku z realizacją projektu pn. „Celem jest praca”  Umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia indywidualnego wsparcia z zakresu obsługi komputera.

 

Protokół z wyboru oferty.pdf

Wykonanie: Hostlab