tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2020-12-18
Protokół z wyboru oferty.

 

"W dniu 15 grudnia 2020 na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej w związku z realizacją przez miasto stołeczne Warszawę programu rządowego "Wspieraj Seniora na rok 2020"

Na ofertę odpowiedziały dwie firmy:

Mistral BHP sp z o.o.

PeJPe Górecki, Kaczmarski, Krośnicki Spółka Jawna.

Kierując się kryterium oceny ofert - ceną - 100%, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie PeJpe Górecki, Kaczmarski, Krośnicki Spółka Jawna. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Ponadto ww. firma przesłała wszystkie niezbędne certyfikaty potwierdzające normy CE."

 

Protokół z wyboru oferty.pdf

Wykonanie: Hostlab