tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-01-11
SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

 

System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu.

Ośrodek  Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe podpisał z PFRON umowę na przekazanie
w ramach projektu urządzeń, które będą służyły pracownikom wspierającym osoby z niepełnosprawnościami. Za pomocą tabletów z dostępem do internetu będzie można udzielać pomocy przy wypełnianiu wniosków o środki PFRON, a także skorzystać
z narzędzi, takich jak: kreator, portal informacyjno-edukacyjny, szkolenia e-learningowe.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których
realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz
proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych
i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności
wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem
w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej.
Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System SOW podzielony został na trzy moduły:

  • Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców,
  • Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Moduł PFRON – moduł przeznaczony dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

link do platformy: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/page-00004/index.html

 

                                           

obrazek główny
obrazek główny
Wykonanie: Hostlab