tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2021-09-13
Stypendia i zasiłki dla uczniów 2021

 

Wnioski można składać: 

  • osobiście w siedzibie Ośrodka

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Wiatraczna 11 04-366 Warszawa

  • drogą elektroniczną, wysyłając na adres: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

O czym należy pamiętać, ubiegając się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny?

  1. Wybierz właściwy wniosek odpowiadający świadczeniu, o które się ubiegasz.
  2. Wypełniając wniosek zapoznaj się ze szczegółową instrukcją jego wypełniania.
  3. Zadbaj o czytelne wypełnienie wniosku.
  4. Dołącz wymagane we wniosku zaświadczenia lub oświadczenia zgodnie z instrukcją dotyczącą wypełniania wniosku.
  5. Pamiętaj, że wnioski będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wysokości dochodu

Wniosek stypendium szkolne

Wniosek zasiłek szkolny

Oświadczenie ogólne

 

Wykonanie: Hostlab