tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2014-07-22
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych i Warsztaty Rozwoju Osobistego

W okresie marzec – czerwiec 2014r. dla uczestników projektu „Bądź aktywny w życiu 2014r.” zrealizowano dwa cykle zajęć warsztatowych - warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty rozwoju osobistego każdy po 12 spotkań. Zajęcia prowadziły dwie doświadczone pary trenerskie. Uczestnicy w dwóch grupach zajęciowych brali udział w aktywnych formach edukacyjnych. 

Warsztaty rozwoju osobistego dotyczyły edukacji w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, budowania pozytywnego poczucia własnej wartości i sprawczości, zarządzania czasem, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, wyznaczaniem i realizacją celów. Warsztaty umiejętności wychowawczych miały na celu rozwój umiejętności rodziców w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i stosowania właściwych metod wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka.

Tematy zajęć służyły osiągnięciu celu jakim było zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników w zakresie odkrywania i wykorzystywania swoich zasobów związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym i zawodowym. Wartością dodaną warsztatów była integracja grupy mająca przełożenie na wzajemną pomoc, udzielanie sobie wsparcia i motywowanie do wytrwałości w podjętych działaniach.

Podczas zajęć dla rodziców zapewniono opiekę dla ich dzieci. Najmłodsi  spędzali czas na grach i zabawach pod okiem wychowawców ucząc się zasad współpracy w grupie rówieśniczej, nabywając właściwych wzorców zachowań społecznych i rozwijając w zakresie ogólnej wiedzy o świecie. Formami pracy były głównie zabawy rozwijające, słowne, praktyczne działania oparte na obserwacji i pokazie, muzyce, rytmie, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia opiekuńcze z dziećmi pozwoliły na dodatkową obserwację sytuacji rodzinnej uczestników, która będzie pomocna w pracy z rodziną. Zajęcia dla dzieci prowadziło pięciu wychowawców.

obrazek główny
obrazek główny
obrazek główny
obrazek główny
Wykonanie: Hostlab