tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-10-08
Wizytacja przedstawicieli z Ośrodków Pomocy Społecznej z Japonii.

 

W dniu 3 października 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Paca 42 odbyła się wizytacja 14 przedstawicieli z Ośrodków Pomocy Społecznej z Japonii.

Przedstawiciele  z Japonii przyjechali do Polski dzięki współpracy z Shiseido Social Welfare Foundation w celu zapoznania się z systemem pomocy społecznej oraz działaniami realizowanymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Polsce.  

Podczas spotkania Pani Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na podstawie prezentacji multimedialnej w sposób szczegółowy omówiła:

- funkcjonowanie systemu pomocy  społecznej w Polsce,

- działania w zakresie świadczonych usług klientom OPS z  Dzielnicy Praga-Południe,

-  realizowane w  OPS Dzielnicy Praga-Południe projekty np. „Odzyskać przyszłość”, „Aktywna rodzina- program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi”, „Celem jest praca”, „Profesjonalni i pomocni”, „Z@opiekowani” - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. warszawie, ,,Samodzielny w domu/ samodzielny w środowisku”, „Romano dzipen – cygańskie życie”, „Q samodzielności”, ,,Czas nestora”,

- inicjatywy, zadania, projekty planowane do realizacji przez OPS Dzielnicy Praga-Południe w przyszłości.

Delegacja z Japonii składała się z przedstawicieli różnych zawodów między innymi: pracowników socjalnych,  terapeutów, psychologów, psychiatrów. Dzięki różnorodności wykonywanych profesji  zaproszeni goście  zadawali bardzo szczegółowe, merytoryczne pytania dotyczące bezpośrednio realizowanych zadań ale także rozwiązań prawnych dotyczących pomocy społecznej.

Po zakończeniu prezentacji, serii zadawanych pytań i  dyskusji wszyscy uczestnicy uwieńczyli spotkanie pamiątkowym zdjęciem. 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: Hostlab