tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-10-31
Zakończenie projektu pn. :

 

 

W piątek (25.10.19r.) odbyło się w Dziale Pomocy Specjalistycznej ul. Paca 42 uroczyste spotkanie na zakończenie projektu pn.:"Aktywna Rodzina - program aktywizacji społeczno - zawodowej rodzin z dziećmi" w spotkaniu brali udział uczestnicy projektu i zespół projektowy. Przy wsparciu asystentów rodziny zapewniono opiekę nad dziećmi. W części oficjalnej podczas, której dokonano podsumowania projektu wzięła udział pani Agnieszka Lewonowska - Zastępca Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani Agnieszka Skyrpan - Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej.

Podczas zakończenia uroczyście wręczono dyplomy na zakończenie i wyróżnienia.

Projekt pn" Aktywna Rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowowej rodzin z dziećmi" trwa od dnia 1.11.2017 do 31.10.2019 roku.

Poniżej statystyki projektowe w pigułce:

W działaniach projektu brało udział 50 osób oraz 120 dzieci. Wsparcie i pomoc trafiła do rodzin z terenu Dzielnicy Praga-Południe.

 

WSPARCIE INDYWIDUALNE:

Pomoc pracowników socjalnych (3 pracowników), pomoc finansowa, wsparcie asystentów rodziny (6 asystentów), konsultacje indywidualne u psychologa (250 godzin – psycholog OPS), konsultacje indywidualne z prawnikiem i asystentem zawodowym, wsparcie pielęgniarki (dla 30 osób), usługi stomatologiczne (20 osób) oraz intensywne wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne, odbyło się 510 godzin wsparcia dla dzieci wg potrzeb, której udzielało 4 korepetytorów.

WSPARCIE GRUPOWE:

Spotkania integracyjne i świąteczne, wspólne wyjścia, warsztaty i szkolenia np edukacja finansowa, asertywność zarządzanie czasem itd, grupowe spotkania z asystentem zawodowym, kursy i szkolenia zawodowe (dla 17 osób).

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Wykonanie: Hostlab