tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-08-03
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

OPS.DPS.411.6.2018.AK                                                                   Warszawa, 1 sierpnia 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Celem jest praca” nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na zakup 4 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem.

 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 zestawów komputerów stacjonarnych                       z oprogramowaniem.

 Specyfikacja komputera stacjonarnego:

Procesor

Ilość procesorów – Nie mniej niż 1 szt.

Producent – Intel

Nazwa rodziny – Core i3

Częstotliwość – 3700 MHz

Pojemność pamięci L1 (Instrukcje) - 2x32 kB

Pojemność pamięci L1(dane) - 2x32 kB

Pojemność Pamięci L2 - 2x256 kB

Pojemność Pamięci L3 - 3 MB

Ilość rdzeni – Nie mniej niż 2

Ilość wątków – Nie mniej niż 4

TDP – 54 W

 

Pamięć

Typ - DDR3 SDRAM

Pojemność - Nie mniej niż 4 GB

Szybkość transmisji danych – Nie mniejsza niż 1600 MT/s

Ilość banków pamięci – Nie mniej niż 2 szt.

Ilość wolnych banków – Nie mniej niż 1 szt.

 

Dyski i napędy

Ilość dysków twardych – 1 szt.

Typ dysku – Magnetyczny

Prędkość obrotowa – Nie mniejsza niż 7200 obr/min

Pojemność dysku – Nie mniejsza niż 500 GB

Interfejs – S-ATA

Typ napędu optycznego – Nagrywarka DVD

Interfejs napędu optycznego – S-ATA

 

Obraz i grafika

Model zintegrowanego układu graficznego – HD 4400

Pamięć układu graficznego – Dedykowana

Model karty graficznej – GT705

Ilość kart graficznych – 1 szt.

 

Zintegrowane moduły

Czytnik kart pamięci – SD

Karta sieciowa przewodowa – 10/100/1000Mb/s

Karta sieciowa bezprzewodowa – Nie

Obsługiwany standard Wi-Fi – Nie dotyczy

Bluetooth – Nie dotyczy

Pozostałe moduły – Nie dotyczy

Interfejsy zewnętrzne

USB (Front/Tył/Ogółem) - 2/4/6 szt.

USB 3.0 (Front/Tył/Ogółem) - 0/2/2 szt.

Gniazdo mini-jack (Front/Tył/Ogółem) - 2/3/5 szt.

HDMI (Front/Tył/Ogółem) - 0/1/1 szt.

Display port (Front/Tył/Ogółem) - Nie dotyczy

VGA (D-SUB) - 1 szt.

Parallel port – Nie mniej niż 1 szt.

RJ-45 – 1 szt.

PS/2 – 2 szt.

 

Zasilanie

Moc zasilacza – 300 W

Typ zasilacza – Wbudowany

 

Parametry fizyczne

Typ obudowy – Mini tower

Kolor obudowy – Czarny

Materiał obudowy – Tworzywo sztuczne i metal

Pozostałe wyposażenie – klawiatura, mysz

Gwarancja – 3 lata, z reakcją na następny dzień roboczy

 

Specyfikacja monitora:

Podświetlenie matrycy – LED

Format obrazu – 16:9

Przekątna ekranu – Nie mniejsza niż 21,5 cale

Rozmiar plamki – 0,248 mm

Nominalna rozdzielczość – 1920-1080

Jasność – 250 cd/m2

Kontrast – Nie mniejszy niż 12000000 : 1

Czas reakcji matrycy – Nie większy niż 5 ms

Kąt widzenia w pionie – 160 Stopni

Kąt widzenia w poziomie – 170 Stopni

Ilość wyświetlanych kolorów – 16,7 mln

Gniazdo D-Sub – 1 szt.

Wbudowany zasilacz – Tak

Możliwość zawieszenia na ścianie – Tak

Zgodność z normami – TCO 5.0, ISO 13406-2

Kolor obudowy – Czarny

Pobór mocy Wł./Wył. – 24/0,3 W

Gwarancja – Minimum 2 lata, z reakcją na następny dzień roboczy

 

Oprogramowanie:

  • System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit. lub Windows 10 Professional PL 64 bit. (oryginalne i nie naruszone opakowanie Microsoft w formie koperty z czerwoną taśmą zabezpieczającą)
  • Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 na użytkowników domowych i małych firm (oryginalne i nienaruszone opakowanie Microsoft w formie pudełka)

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt pn. „Celem jest praca”
w oparciu o przesłane oferty i wyżej wymieniane wymagania.

III. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

  1. Oferta z danymi oferenta (w tym NIP i numer PKD, jeśli dotyczy) oraz podaną ceną jednostkową brutto i netto.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wyłącznie na cały przedmiot zamówienia. Oferent jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty cenowe proszę złożyć mailowo lub telefonicznie do dnia 20 sierpnia 2018 roku pod adres: a.kozlowska@ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Anna Kozłowska, tel. 22-277-33-76
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

IV. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu nie pociąga za sobą automatycznie realizacji zamówienia przez Zamawiającego i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w tej sprawie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.
  3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Zapytanie ofertowe.pdf

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 pn. „Celem jest praca”
realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

Wykonanie: Hostlab