tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-07-04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej przeprowadzenie dwóch spotkań edukacyjnych pn. „Zagrożenia dla dzieci ze strony internetu - cyberprzemoc” oraz „Jak radzić sobie w sytuacji występowania w rodzinie problemu uzależnienia” dla uczestników projektu.

Działanie będzie realizowane w ramach zadania 4 pn. „Działania aktywizacji społecznej – grupowe formy pracy psychoedukacyjne i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników”

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr1.docx

Wykonanie: Hostlab