tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2017-12-07
Zapytanie ofertowe.

        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa,

tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01

Zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wyłonienie organizatora  7-dniowego wyjazdu integrująco-aktywizującego dla 30-osobowej grupy dorosłych uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Warunki zamówienia:

Organizator zapewni:

I. Transport uczestników spod siedziby Ośrodka  Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy do obiektu  
   turystycznego i z powrotem;

II. Ubezpieczenie nnw uczestników wyjazdu;

III. Obiekt turystyczny, usytuowany w województwie mazowieckim, który:

  • dysponuje miejscami noclegowymi, w pokojach z łazienkami, obłożenie pokoi: od 1 do 4 osób (w tym trzy pokoje jednoosobowe),
  • zapewni uczestnikom całodzienne wyżywienie, składające się ze śniadania, obiadu, deseru, kolacji. Ponadto zapewni serwis kawowy podczas zajęć grupowych oraz całodobowy dostęp do zaplecza kuchennego – czajnika  w celu samodzielnego przygotowania przez uczestników gorących napojów. Pobyt zaczyna się obiadem i kończy obiadem ostatniego dnia turnusu,
  • posiada salę do zajęć grupowych na ok 30 osób, wyposażoną w stoły, krzesła lub fotele i udostępni ją uczestnikom (bez dodatkowych opłat) pomiędzy godziną 10.00 a 19.00  - łącznie 20 godzin w trakcie trwania pobytu,
  • umożliwi korzystanie z obiektów typu basen, siłownia, kręgle, itp. 5 razy po co najmniej jednej godzinie,
  • zorganizuje co najmniej jeden raz grill/ognisko z kiełbaskami/kulig,
  • jest otoczony terenami spacerowymi. 

    IV.Jednodniową wycieczkę autokarową do miejsc atrakcyjnych pod względem  historycznym/kulturalnym oraz inne wydarzenie aktywizujące dla uczestników.

    V.Termin realizacji usługi: pierwsza połowa stycznia 2018 r., preferowany termin: 8 – 14 stycznia 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

1. Opis oferty pod kątem spełniania warunków opisanych w zapytaniu ofertowym (prosimy dołączyć zdjęcia),  koszt brutto
    zorganizowania całego wyjazdu zgodnie z warunkami zamówienia;

2. Dane podmiotu (w tym NIP, Regon);

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru oraz centralnej ewidencji o działalności gospodarczej;

 

Prosimy o dostarczenie ofert do dnia 13 grudnia 2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11 lub mailem na adres: m.grudzien@ops-pragapoludnie.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdu:

Monika Grudzień, tel. (22) 277 33 77

 

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość” realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: Hostlab