tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-07-05
Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych ,,Wywiad rodziny i środowiskowy
w praktyce „ oraz ,, Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.” dla
pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy”.

 

 

Zapytanie ofertowe - treść.doc

 

Profesjonalni i Pomocni”
projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

 

Wykonanie: Hostlab