tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-06-14
ZIELONE WSPARCIE do 100%

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 812/2018   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.  w sprawie wytycznych do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy
w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie
wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację
na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe

 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6DF71DEF-8BA6-4772-B9B3-EBAC420A6385,frameless.htm

Wykonanie: Hostlab