tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2021-05-05
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2021-05-05
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe będzie NIECZYNNY w dniu 4 czerwca 2021 r.
zdjęcie aktualnosci
2021-04-20
Klub Integracji Społecznej – Dział Projektów i Programów działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza nabór uczestników Klubu na rok 2021. Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest wypełnienie oraz przesłanie Formularza rekrutacyjnego o uczestnictwo w KIS, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30.-15.30. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również u pracowników socjalnych oraz w siedzibie KIS przy ul. Grochowskiej 259 A, 03-844 Warszawa.
zdjęcie aktualnosci
2021-04-02
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka
zdjęcie aktualnosci
2021-03-22
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu pn.: "Uprawnienia elektryczne G1 do 1kV" realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-03-09
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia pn. "Uprawnienia elektryczne G1 do 1kV" dla jednej osoby.
zdjęcie aktualnosci
2021-03-05
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu pn.:" Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1 kV” realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-12
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu kucharskiego realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-12
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu pn. "Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1 kV" dla jednej osoby.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-09
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu florystycznego realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-07
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
zdjęcie aktualnosci
2021-02-02
W ramach realizacji projektu pn. "Q-Samodzielności" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe we współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga meblujemy mieszkanie treningowe przygotowując je do zamieszkania dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-29
Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.). Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
zdjęcie aktualnosci
2021-01-29
Mobilne punkty szczepień. Transport dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i P Powstańcy Warszawscy. Transport dla osób powyżej 70. roku życia na terenie dzielnicy Praga-Południe.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-29
Rozstrzygnięcie oferty na realizację kursu stylizacji paznokci realizowanego w ramach projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-28
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w terminie do dnia 08.02.2021 do godziny 12:00
zdjęcie aktualnosci
2021-01-26
Uprzejmie informujemy, że w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej doszło do naruszenia danych osobowych osób przebywających na kwarantannie lub/i izolacji domowej w okresie obejmującym 11 listopada 2020 r. Ujawnione zostały dane osobowe w postaci imienia i nazwiska i telefonu. Mimo zwrotu tych danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możliwym następstwem powyższego naruszenia może być podjęcie próby wykorzystania tych danych przez osoby nieupoważnione. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o szczególną ostrożność w odbieraniu i odpowiadaniu na wiadomości od nieznanych nadawców oraz rozwagę w kwestii ewentualnych informacji kredytowych lub ubezpieczeniowych.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-25
W związku z realizacją projektu pn. „Q samodzielności" nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 prowadzono rozeznanie rynku wśród potencjalnych usługodawców na realizację kursu z zakresu dietetyki dla jednej osoby (pozycja 4.1. w budżecie) w ramach zadania: „Aktywizacja edukacyjna/zawodowa – wzrost i dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy oraz kursy/szkolenia”.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-25
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu kucharskiego dla jednej osoby.
zdjęcie aktualnosci
2021-01-25
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako Beneficjent projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu florystycznego dla jednej osoby.
Wykonanie: Hostlab