tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2022-12-08
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2022-12-08
Protokół z wyboru oferty cenowej na realizację usługi cateringowej podczas spotkań Bożonarodzeniowych dla seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-07
W związku z realizacją projektu nr DRP-X/90/MJ/2022 pn. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłaszamy postępowanie na I część działania 2.1. realizowanego w 2022 pn. „Indywidulna nauka języka polskiego dla 8 uczestników projektu”.
zdjęcie aktualnosci
2022-12-05
Protokół z wyboru oferty usługi polegającej na tłumaczeniu ustnym konsekutywnym, pisemnym, tłumaczeniu dokumentacji projektowej w latach 2022-2023 dla uczestników/uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie”
zdjęcie aktualnosci
2022-12-05
Protokół z wyboru usług doradcy zawodowego oraz przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej w latach 2022-2023 dla uczestników/uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie”
zdjęcie aktualnosci
2022-12-02
Protokół z wyboru oferty usług pogrzebowych.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-29
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej podczas dwóch Spotkań Bożonarodzeniowych dla seniorów organizowanych w dniach 12 i 13 grudnia 2022
zdjęcie aktualnosci
2022-11-29
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowania i dostarczania dwudaniowych gorących obiadów do Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-29
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup talonów uprawniających klientów OPS, do wymiany na podstawowe artykuły żywnościowe w placówkach handlowych.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-24
Protokół z przygotowania i przeprowadzenia świadczenia usługi cateringowej podczas wydarzenia Spotkania Bożonarodzeniowego w ramach projektu socjalnego „Wspieranie Rodziny”.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-23
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usługi wykonania badań profilaktycznych określonych w art. 229 § 1,2 Kodeksu pracy dla około 70 osób ze 162 pracowników Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-23
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na realizację usług pogrzebowych.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-22
Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej
zdjęcie aktualnosci
2022-11-22
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na tłumaczeniu ustnym konsekutywnym, pisemnym tłumaczeniu dokumentacji projektowej.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-22
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ałącznik nr1zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na tłumaczeniu ustnym konsekutywnym, pisemnym, tłumaczeniu dokumentacji projektowej
zdjęcie aktualnosci
2022-11-22
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej.
zdjęcie aktualnosci
2022-11-21
Protokół z wyboru oferty na usługę cateringową podczas konferencji inicjującej "Koalicję na rzecz dziecka i rodziny".
zdjęcie aktualnosci
2022-11-15
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej podczas wydarzenia Spotkania Bożonarodzeniowego w ramach projektu socjalnego „Wspieranie Rodziny”
zdjęcie aktualnosci
2022-11-14
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe zaprasza do składania oferty na usługę cateringową podczas konferencji inicjującej "Koalicję na rzecz dziecka i rodziny".
zdjęcie aktualnosci
2022-11-10
Protokół z przygotowania i przeprowadzenia kwestionariusza ankiety oraz przygotowania i przeprowadzenia wywiadu grupowego z opracowaniem i prezentacją jego wyników w formie raportu z przygotowanej gry przez Zamawiającego na grupie 5 osób (doradcy zawodowi).
Wykonanie: Hostlab