tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-04-19
W dniu 22 marca 2018 r. Rada m.st.Warszawy przyjęła dwie uchwały ułatwiające mieszkańcom o niskich dochodach poprawę swojej sytuacji poprzez modernizację kotłowni.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-18
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-16
na prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-13
na przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji z elementami utrzymania higieny, pielęgnacji, stylizacji w wymiarze 38 godzin w tym 8 godzin zajęć grupowych (2 grupy (15 osób) x 4 godziny) oraz 30 godzin konsultacji indywidualnych.
zdjęcie aktualnosci
2018-04-11
na organizację jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej/skansenu.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-30
na przeprowadzenie warsztatów edukacji komputerowej.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-30
na organizację szkolenia zawodowego „OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-26
na prowadzenie cyklu superwizji dla pracowników socjalnych.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-21
cenowej na organizację jednodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-13
na przedstawienie jasełkowo-mikołajkowe.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-07
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU„ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ” - „Kurs kucharski” dla 1 osoby
zdjęcie aktualnosci
2018-03-07
na organizację jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej / skansenu.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-06
na przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi użytkowych programów komputerowych.
zdjęcie aktualnosci
2018-03-05
na zakup poczęstunków serwowanych podczas przerw kawowych podczas warsztatów .
zdjęcie aktualnosci
2018-02-28
STRONA W PRZEBUDOWIE
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
wyłonienie wykonawcy usług cateringowych
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
prowadzenie indywidualnego wsparcia opiekuńczo-kompensacyjnego dla dzieci
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych.
zdjęcie aktualnosci
2018-02-27
przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla rodzin pt. Jak aktywnie dbać o zdrowie rodziny.
Wykonanie: Hostlab