tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-07-05
pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 i uczestników Klubów Seniora.
zdjęcie aktualnosci
2018-07-05
na „przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych ,,Wywiad rodziny i środowiskowy w praktyce „ oraz ,, Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.” dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy”.
zdjęcie aktualnosci
2018-07-04
"Lato, lato zostań z nami, każdy cię z radością wita (...)"
zdjęcie aktualnosci
2018-06-29
www.zielona.um.warszawa.pl
zdjęcie aktualnosci
2018-06-27
Regulamin rekrutacji uczestnictwa Celem jest praca
zdjęcie aktualnosci
2018-06-19
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn.”Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-18
na zorganizowanie i przeprowadzenie „Wizyty studyjnej dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m st. Warszawy”
zdjęcie aktualnosci
2018-06-18
pt. „Raduje się serce, raduje się dusza… 100-lecie odzyskania niepodległości”.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-14
Zarządzenie nr 812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-13
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-11
W dniu 7 czerwca 2018 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 uroczyście obchodzono jubileusz XX – lecia placówki.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-07
której przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-04
na Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu z języka angielskiego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe.
zdjęcie aktualnosci
2018-06-01
na Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych szkoleń pn. „TSR I i TSR II stopnia” dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-24
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-24
której przedmiotem jest wyłonienie organizatora 4-dniowego wyjazdu połączonego z zajęciami warsztatowymi dla 15-osobowej grupy dorosłych uczestników.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-23
Seniorów z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-22
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 812/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wytycznych do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-17
na zakup wyposażenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy tj. komputery, urządzenia wielofunkcyjne.
zdjęcie aktualnosci
2018-05-15
do Kazimierza Dolnego w dniu 19.05.2018 r. dla rodziców/opiekunów oraz dzieci.
Wykonanie: Hostlab