tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2018-01-23
na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-18
których przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-15
Nastrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzy Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe
zdjęcie aktualnosci
2017-12-13
na usługi poligraficzne poradników dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-12
której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-12
dot. wyłonienia barów zlokalizowanych na terenie Pragi-Południe chętnych do przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-11
o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-11
dotyczące organizacji spotkania warsztatowo-integracyjnego dla grupy 20 osób.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-08
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na pakiet materiałów konferencyjnych.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-07
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wyłonienie organizatora 7-dniowego wyjazdu integrująco-aktywizującego dla 30-osobowej grupy dorosłych uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-04
na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-04
których przedmiotem będzie koordynowania działań klubu rodzin "Zwalcz Nudę" w lokalu przy ul. Kickiego 1 U-4.
zdjęcie aktualnosci
2017-12-01
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-29
dotyczące realizacji usługi hotelowo-gastronomicznej z udostępnieniem sali warsztatowej dla grupy 20 osób.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-29
na wykonanie strony internetowej Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-24
świadczenie usług pogrzebowych.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-22
na zorganizowanie tygodniowego wyjazdu wypoczynkowego nad morze dla Seniorów oraz opiekunów.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty cenowej na catering podczas konferencji w dniu 15 grudnia 2017 dla ok. 100 osób.
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
na usługę cateringową dla 50 osób podczas spotkania inauguracyjnego.
Wykonanie: Hostlab