mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-05-27
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU CELOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-05-27
W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy i rekomendujemy kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-05-27
Pomoc dla starszych mieszkańców dzielnicy Praga-Południe. Seniorzy są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem z uwagi na wiek i stan zdrowia - dlatego wszystkie osoby starsze zachęcamy do tego by zostały w domu! Do tych, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i nie mają do kogo zwrócić się o pomoc przy zakupach kierujemy pomoc żywnościową. Podaj dalej! Pomóż nam dotrzeć z tą informacją do najbardziej potrzebujących. #senior #seniorzy #ubogi #samotny Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-05-27
SENIORZY !!! SĄSIEDZI !!! POMAGANIE JEST PROSTE !!!
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-05-27
Ruszyła II edycja „Grochowskiej Akademii Pracy i Rozwoju – GAPiR bis”!!! Od maja rozpoczęliśmy rekrutację I tury – 10 uczestników do projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-05-19
Protokół z wyboru oferty na świadczenie usługi w zakresie doradztwa zawodowego/asystenta zawodowego dla uczestników projektu "Q Samodzielności".
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab