mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-10-21
W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-10-21
Seniorze !!! Rośnie dzienna liczba zachorowań na CoVid-19. Jeśli nie musisz nie wychodź z domu. Pomożemy Ci. Dostarczymy podstawowe produkty żywnościowe i chigieniczne w ramach Projektu "Senior w domu".
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-10-21
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. Kasjer – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem komputerowym i ECDL w module B3 i B4" dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami i załącznikiem 2.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-10-21
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP do 1 KV" dla jednej osoby. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami i załącznikiem 2.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-10-20
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych określonych w art. 229 § 1,2 Kodeksu pracy dla około 50 osób ze 170 pracowników Ośrodka.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2020-10-20
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. "Magazynier z obsługą wózka widłowego, programów komputerowych i fakturowaniem" dla dwóch osób. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami i załącznikiem 2.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2019
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab