mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-07-05
pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 i uczestników Klubów Seniora.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-07-05
na „przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych ,,Wywiad rodziny i środowiskowy w praktyce „ oraz ,, Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.” dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-07-04
"Lato, lato zostań z nami, każdy cię z radością wita (...)"
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-29
www.zielona.um.warszawa.pl
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-27
Regulamin rekrutacji uczestnictwa Celem jest praca
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-06-19
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn.”Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab