tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Jak pomagamy?
 

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. (z późn. zm.).

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 

Mieszkańcy Dzielnicy Praga – Południe znajdujący się w trudnym położeniu lub sytuacji kryzysowej mogą skorzystać w różnorakich form pomocy świadczonej przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka lub uzyskać informacje o możliwym wsparciu ze strony innych instytucji i organizacji.

Poza udzielaniem pomocy na rzecz indywidualnych osób i rodzin Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania ukierunkowane na organizowanie i uaktywnianie społeczności lokalnej.

Współpracujemy z licznymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, co znacząco poszerza naszą ofertę pomocy dla mieszkańców.

Wykonanie: Hostlab