tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc dla osób niepełnosprawnych
 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych


KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE, TERAPIA  I WIZYTY
W ŚRODOWISKU

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O POMOC SPECJALISTYCZNĄ ŚWIADCZONĄ PRZEZ PSYCHOLOGÓW/KONSULTANTÓW

Każda osoba korzystająca z pomocy OPS za pośrednictwem pracownika socjalnego.

(wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych)

OFERTA KONSULTACJI/TERAPII – NA CZYM POLEGAJĄ KONSULTACJE, CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ, KTO JE OFERUJE  ORAZ KONTAKT DO SPECJALISTÓW

Wstępna diagnoza psychologiczna na potrzeby OPS, poradnictwo, w uzasadnionych przypadkach  krótkoterminowa, doraźnie, wspierająca psychoterapia.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) KORZYSTAJĄCA Z KONSULTACJI BĄDŹ TERAPII

Powinna korzystać z pomocy OPS (w przypadku terapii  krótkoterminowej charakter problemu musi  uzasadniać sens korzystania z terapii – decyduje psycholog w trakcie konsultacji).

POMOC W UZYSKANIU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

CZEGO KLIENT MOŻE OCZEKIWAĆ W RAMACH WW. USŁUGI.

Pomoc w formie :

  • poradnictwo ,
  • pomoc w wypełnianiu wniosku (np. w przypadku ubiegania się o dofinansowania ze środków PEFRON),
  • wskazanie punktu wypożyczającego sprzęt rehabilitacyjny itp.

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ .

OFERTA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ .

W spotkaniach grupy wsparcia, mogą uczestniczyć rodzice/ opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkający na terenie dzielnicy Praga Południe.

Zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu  w godz. 15.00-17.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej OPS przy ul. Paca 42 wejście B.

W ramach comiesięcznych spotkań grupy wsparcia realizowane są m.in:

  • działania edukacyjno-  wsparciowe dot.  zagadnień   związanych z niepełnosprawnością ,
  • kulturalne w postaci wspólnych wyjść do kina, muzeum itp.
  • okolicznościowe spotkania z okazji świąt, itp.

 

Wykonanie: Hostlab