tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc dla osób uzależnionych
 

Pomoc dla osób uzależnionych


ANONIMOWI ALKOHOLICY
MITYNG AA / TŁUMACZ PJM
NAPISY W JĘZYKU POLSKIM
KAŻDA NIEDZIELA / GODZINA 19.00
link do spotkania : http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy

 tel./sms 660 467 849

 

AA - MY KTO?
My to ludzie wspólnota, kobieta i mężczyzna, my pić alkohol kontrola brak. My za dużo alkohol pić-kłopoty było. Teraz my bez alkohol życie dobrze udało. Dużo osób bez alkohol udało się. My wiemy jak pomóc i wsparcie-inny osoba AApotrzeba. Wtedy zdrowie może być. My zapraszać Was spotkanie.

MITYNG CO TO JEST?
Mityng to spotkanie grupa alkoholik. Spotkanie tajemnica obowiązywać. Każda osoba bezpiecznie czuć się. Na zewnątrz powiedzieć, mówić, opowiadać nie będzie- tajemnica będzie. Mityngi różne jest: otwarte, zamknięte. My zapraszać osoba g/Głucha mityng razem tłumacz PJM. My opowiadać będzie alkohol życie było jak. My opowiadać będzie pomóc Wam teraz jak życie alkohol bez.

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy Wspólnotą ludzi-mężczyzn i kobiet, którzy utracili kontrolę nad swoim piciem. W rezultacie popadliśmy w rożnego rodzaju kłopoty. Teraz próbujemy wypracować sobie zadowalający sposób życia bez alkoholu i większości to się udaje. Przekonaliśmy się, że potrzebujemy do tego pomocy i wsparcia innych alkoholików z AA. Zapraszamy Cię przyjdź na spotkanie.

JAK WYGLĄDA MITYNG?
Jest to spotkanie alkoholików, na którym obowiązuje anonimowość zasłyszanych zdarzeń i widzianych osób. Są różne rodzaje mityngów, otwarte i zamknięte. Osoby niesłyszące zapraszamy na mityngi z tłumaczem. Na spotkaniach opowiadamy o tym, jak alkohol wpłynął na nasze życie, co zrobiliśmy żeby sobie pomóc oraz jak żyjemy obecnie.

http://www.aa.org.pl/

www.glusi-aa.pl 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE, TERAPIA  I WIZYTY W ŚRODOWISKU

Z pomocy specjalistycznej w formie konsultacji z terapeutą może korzystać każda osoba, która jest zaniepokojona swoim sposobem picia, bądź piciem najbliższej osoby. 

Aby skorzystać ze spotkania z terapeutą nie trzeba skierowania. Można zadzwonić, bądź przyjść i zapisać się na spotkanie, Oczywiście niektórzy klienci są kierowanie przez pracowników socjalnych, bądź innych specjalistów – ale zawsze wyrażają zgodę na to spotkanie.

OFERTA KONSULTACJI – NA CZYM POLEGAJĄ KONSULTACJE, CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ, KTO JE OFERUJE RODZINIE ORAZ KONTAKT DO SPECJALISTÓW

Spotkanie trwa z reguły około godziny, a jego treść objęta jest tajemnicą. 

Konsultacje dotyczą:
- porad i mini edukacji  (na czym polega uzależnienie, współuzależnienie, oferta terapeutyczna w zakresie leczenia uzależnienia oraz terapii dla członków rodziny osoby uzależnionej, procedura nakładania obowiązku leczenia przez sąd itp.)
- diagnozy uzależnienia (z reguły na prośbę pracownika socjalnego bądź innego specjalisty przy zgodzie klienta na diagnozę)

Terapeuci proponują również spotkania terapeutyczne ukierunkowane na lepsze radzenie sobie z uzależnieniem i innymi trudnościami życiowymi.

W sytuacjach trudnych, kryzysowych możliwa jest wizyta w domu osoby uzależnionej – na prośbę pracownika socjalnego lub członka rodziny – taka decyzja podejmowana jest zawsze indywidualnie.

Konsultacje specjalistyczne oraz terapeutyczne prowadzone są w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42 wejście C. 

Telefony do terapeutów:
Izabella Warchoł  (22) 277 33 67
Wojciech Karolak (22) 277 33 72, 73

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA/RODZINA (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) KORZYSTAJĄCA Z KONSULTACJI BĄDŹ TERAPII 

Osoba korzystająca z konsultacji bądź terapii powinna wyrazić na nie zgodę – nawet jeśli nie
do końca ufa w możliwości pomocy ważne aby wyraziła zgodę na spotkanie. Drugim warunkiem jest aby w spotkaniu uczestniczyła będąc trzeźwa.

 

 

GRUPA EDUKACYJNO – ROZWOJOWA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Zajęcia przeznaczone są dla osób uzależnionych od alkoholu, z różnym stażem abstynencji.
Terapeuta w trakcie pracy z danym uczestnikiem (zarówno osobami pozostającymi w kontakcie indywidualnym jak i grupowym) proponuje mu uczestnictwo w zajęciach grupy rozwojowej – jako kolejny element wspierający trzeźwość i wspierający wprowadzane zmiany w różnych obszarach życia. 
Do udziału w zajęciach grupy można zgłosić się również samodzielnie, do której można zostać skierowanym po uprzedniej konsultacji z terapeutą.

Program realizowany jest metodą zajęć grupowych. Jedynym warunkiem udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na aktywność i realizację zaleceń lub propozycji przedstawionych przez prowadzących a także  uczestników grupy.
Celem grupy jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników poprzez:

1.Zwiększenie poczucia własnej wartości

2.Odkrywanie, nabywanie i rozwijanie zasobów osobistych związanych z funkcjonowaniem 
   społecznym w zakresie:

 • uzyskania wglądu w siebie, rozumienia siebie, realistycznej oceny własnej sytuacji
  i możliwości osobistej zmiany;
 • realizowania potrzeb w zgodzie z własnym systemem wartości oraz respektując granice innych osób;
 • rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi
 • dbania o siebie – swoje zdrowie fizyczne i psychiczne
 • podejmowania decyzji, planowania, realizowania celów
 • samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów

3.Kształtowanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w tym nawiązywania  
   i utrzymywania relacji osobistych, służbowych, współpracy w grupie zadaniowej

4.Wzmacnianie motywacji do zmiany trudnej sytuacji życiowej, w tym: do utrzymania
   abstynencji, wypracowania nieprzemocowych form wpływania na rzeczywistość, 
   do podjęcia  i utrzymania pracy zawodowej.

Wymiar zajęć to ok. 100 godzin.

Program realizowany jest cyklicznie – od stycznia do listopada. Zajęcia odbywają się w poniedziałki
w godz. 16.30 – 19.00 w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42 wejście C.

Jednym z elementów grupy edukacyjno – rozwojowej są trzydniowe wyjazdowe zajęcia warsztatowe nt. „Budowania poczucia własnej wartości”, realizowane z reguły w miesiącu wakacyjnym od piątku do niedzieli.

Kontakt bezpośredni do osoby prowadzącej zajęcia Izabella Warchoł (22) 277 33 67

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) OSOBA KORZYSTAJĄCA Z ZAJĘĆ GRUPY EDUKACYJNO - ROZWOJOWEJ

Jedynym warunkiem udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na aktywność i realizację zaleceń lub propozycji przedstawionych przez prowadzących a także  uczestników grupy. Oczywistym dla nas jest, że na zajęcia przychodzimy trzeźwi.

Osoba uczestnicząca w grupie powinna

 • zamieszkiwać na terenie Dzielnicy Praga  Południe,
 • być zaangażowana w zmianę swojej sytuacji życiowej,
 • respektować zasady pracy grupowej – m.in.: dyskrecji, punktualności , wypowiadania się we własnym imieniu a nie za innych, traktowania siebie i innych z szacunkiem.

 

Wykonanie: Hostlab