tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc dla seniora
 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

WALECZNYCH 59

 

Z usług DDPS w pierwszej kolejności mogą korzystać:

 • Emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60 r. ż.)
 • Osoby samotne lub osamotnione w rodzinie
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu umożliwiającym dotarcie do placówki
 • Osoby o niskich dochodach
 • Osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych

   

Aby ubiegać się o pobyt w DDPS należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga

– Południe ul. Wiatraczna 11 lub Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Walecznych 59 lub bezpośrednio do Dziennego Domu.

 

Dzienny Dom zapewnia osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością całodzienny pobyt i pomoc w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego i aktywizacji.

 

Formy pomocy świadczonej w DDPS:

    Pomoc psychologiczna

    Pomoc socjalna

    Usprawnianie ruchowe, fizykoterapia

    Działania aktywizujące

    Wyżywienie (trzy posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad)    

 

Formy zajęć realizowane w DDPS:          

 

 • Warsztaty manualne np. papieroplastyka, decoupage, quilling, praca z masą solną, gliną, modeliną, filcowanie, malowanie, rysunek itp.
 • Muzykoterapia (słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie)
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty tańca integracyjnego z elementami choreoterapii
 • Zabawy taneczne i imprezy okolicznościowe
 • Zajęcia edukacyjne (wykłady, prelekcje, pogadanki)
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe (np. wyjścia do kin, teatrów, galerii, muzeów, itp.)
 • Biblioterapia
 • Projekcje filmowe
 • Treningi pamięci
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia kulinarne
 • Gimnastyka ogólno – usprawniająca
 • Zajęcia turystyczno – krajoznawcze, np. wycieczki jednodniowe autokarowe, spacery po Warszawie
 • Spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną – Spotkania Pokoleń
 • Spotkania integracyjne z seniorami z innych placówek warszawskich
 • Uroczystości okolicznościowe, np. Kolacja Wigilijna, Śniadanie Wielkanocne, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet
 • Imprezy cykliczne: Dzielnicowy Bal Seniora, Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy

    Dzienny Dom Pomocy Społecznej koordynuje działalność Klubów Seniora

    Dzienny Dom Pomocy Społecznej współpracuje z warszawskimi uczelniami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, placówkami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, prasą lokalną i mediami.

Kontakt:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Walecznych 59 (wejście D)

tel. (22) 277-33-60

Kierownik - Ewa Demczuk

tel. (22) 277-33-41

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 15.00

(w przypadku organizacji imprez okolicznościowych do godzin późniejszych)

Pensjonariuszem Dziennego Domu Pomocy Społecznej może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga -Południe.

Seniorzy kierowani są do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora OPS Dzielnicy Praga -Południe.

Odpłatność za pobyt uzależniona jest od wysokości dochodu pensjonariusza i obejmuje odpłatność za wyżywienie, która jest ustalana na podstawie Uchwały Nr LXI/1726/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28.10.2005 roku.

Pozostała oferta jest bezpłatna!

Każdego z pensjonariuszy obowiązuje przestrzeganie regulaminu Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

PACA 42

 

Z usług DDPS w pierwszej kolejności mogą korzystać:

 

    Emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60 r. ż.)

    Osoby samotne lub osamotnione w rodzinie

    Osoby niepełnosprawne w stopniu umożliwiającym dotarcie do placówki

    Osoby o niskich dochodach

    Osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych

 

Aby ubiegać się o pobyt w DDPS należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe ul. Wiatraczna 11 lub bezpośrednio do Dziennego Domu.

Dzienny Dom zapewnia osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością całodzienny pobyt i pomoc w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego i aktywizacji.

 

 

Formy pomocy świadczonej w DDPS:

    Pomoc psychologiczna

    Pomoc socjalna

    Usprawnianie ruchowe, fizykoterapia

    Działania aktywizujące

    Wyżywienie (trzy posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad)    

 

Formy zajęć realizowane w DDPS:          

 

 • Warsztaty manualne np. papieroplastyka, decoupage, quilling, praca z masą solną, gliną, modeliną, filcowanie, malowanie, rysunek itp.
 • Muzykoterapia (słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie)
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty tańca integracyjnego z elementami choreoterapii
 • Zabawy taneczne i imprezy okolicznościowe
 • Zajęcia edukacyjne (wykłady, prelekcje, pogadanki)
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe (np. wyjścia do kin, teatrów, galerii, muzeów, itp.)
 • Biblioterapia
 • Projekcje filmowe
 • Treningi pamięci
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia kulinarne
 • Gimnastyka ogólno – usprawniająca
 • Zajęcia turystyczno – krajoznawcze, np. wycieczki jednodniowe autokarowe, spacery po Warszawie
 • Spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną – Spotkania Pokoleń
 • Spotkania integracyjne z seniorami z innych placówek warszawskich
 • Uroczystości okolicznościowe, np. Kolacja Wigilijna, Śniadanie Wielkanocne, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet
 • Imprezy cykliczne: Dzielnicowy Bal Seniora, Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy

    Dzienny Dom Pomocy Społecznej koordynuje działalność Klubów Seniora

    Dzienny Dom Pomocy Społecznej współpracuje z warszawskimi uczelniami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, placówkami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, prasą lokalną i mediami.

Kontakt:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Paca 42 (wejście B)

Kierownik – Agnieszka Łopacińska

tel. (22) 277 33 78, 79, 80

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 15.00

(w przypadku organizacji imprez okolicznościowych do godzin późniejszych)

 

Pensjonariuszem Dziennego Domu Pomocy Społecznej może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga -Południe.

Seniorzy kierowani są do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora OPS Dzielnicy Praga -Południe.

Odpłatność za pobyt uzależniona jest od wysokości dochodu pensjonariusza i obejmuje odpłatność za wyżywienie, która jest ustalana na podstawie Uchwały Nr LXI/1726/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28.10.2005 roku.

Pozostała oferta jest bezpłatna!

Każdego z pensjonariuszy obowiązuje przestrzeganie regulaminu Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

 

KLUBY SENIORA

Oferta Klubów Seniora skierowana jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe

w wieku powyżej 60r. ż.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach klubowych proszone są o bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny z danym Klubem Seniora.

 

Każdego członka Klubu Seniora obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Porządkowego Klubów Seniora

 

Uczestnictwo w spotkaniach  Klubów Seniora jest bezpłatne!

 

Głównymi zadaniami Klubów Seniora są:

 • rozwój aktywności poznawczej dostosowanej do potrzeb i możliwości osób starszych;
 • polepszenie sprawności intelektualnej, manualnej i ruchowej seniorów;
 • poprawa kondycji fizycznej i psychicznej;
 • podtrzymywanie w środowisku seniorów więzi towarzyskich mających zapobiegać poczuciu osamotnienia, izolacji;
 • promocja wiedzy, doświadczenia i zainteresowań seniorów;
 • motywowanie do reaktywowania własnych zainteresowań;
 • podnoszenie samooceny wszystkich członków Klubów Seniora;
 • zacieśnianie trwałych więzi między wszystkimi seniorami i rozbudzenie w nich wzajemnej troski o siebie;
 • nawiązywanie bliższych kontaktów interpersonalnych;
 • budowanie więzi międzypokoleniowej;
 • poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

Formy zajęć prowadzonych w Klubach Seniora:

 • Terapia zajęciowa, w tym np. warsztaty manualne, „twórczy recykling”, tworzenie biżuterii, warsztaty decoupage, scrapbooking, papieroplastyka; malarstwo;
 • Choreoterapia, np. warsztaty tańca w kręgu
 • Biblioterapia,
 • Zajęcia usprawniające ruchowo: gimnastyka usprawniająca przy muzyce, gimnastyka z wykorzystaniem rekwizytów, ćwiczenia motoryki małej i aparatu mowy;
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Projekcje filmowe
 • Treningi pamięci
 • Zabawy taneczne
 • Muzykoterapia
 • Wykłady, prelekcje, pogadanki z różnych dziedzin
 • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia kulinarne
 • Wycieczki autokarowe krajoznawczo-turystyczne
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe, wyjścia do: kina, teatru, muzeum, na koncert, itp.
 • Imprezy i spotkania okolicznościowe, np.: z okazji Świąt Bożego Narodzenia , Wielkanocy, Bal Seniora, Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy, Dzień Babci i Dziadka , dzień Kobiet, itp.
 • Udział w projektach zewnętrznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

W strukturach DDPS jest aktualnie 7 klubów seniora:

 1. Klub Seniora ul. Walecznych 59

czynny w poniedziałki

w godz. 15.00 – 17.00

tel. (22) 277 33 60/61           

 1. Klub Seniora ul. Walecznych 59

czynny w czwartki

w godz. 15.00 – 17.00

tel. (22) 277 33 60/61            

 1. Klub Seniora ul. Sygietyńskiego 7

czynny we wtorki

w godz. 10.00 – 13.00

tel. (22) 277 33 60/61          

 1. Klub Seniora ul. Sygietyńskiego 7

czynny w piątki

w godz. 10.00 – 13.00

tel. (22) 277 33 60/61          

 1. Klub Seniora ul. Paca 42

czynny we wtorki

w godz. 15.00 – 17.00

tel. (22) 277 33 79/80

 1. Klub Seniora ul. Paca 42

czynny w środy

w godz. 15.00 – 17.00

tel. (22) 277 33 79/80

 1. Klub Seniora ul. Paca 42

czynny w czwartki

w godz. 15.00 – 17.00

tel. (22) 277 33 79/80

 

PROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH  CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA POZNAWCZE I ZESPOŁY OTĘPIENNE  ORAZ ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

Oferta programu skierowana jest do osób starszych cierpiących z powodu zaburzeń poznawczych                            i zespołów otępiennych oraz ich rodzin i nieformalnych opiekunów. Z oferty mogą skorzystać osoby, które mieszkają na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób cierpiących na zaburzenia poznawcze oraz ich rodzin/opiekunów .

 

Oferta Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego skierowana jest do osób, które na co dzień borykają się z problemami związanymi z zaburzeniami poznawczymi i zespołami otępiennymi a w szczególności:

 • osób starszych cierpiących z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych

(bez względu na źródło tych zaburzeń i stopień zaawansowania choroby),

 • osób starszych, których niepokoją codzienne problemy z pamięcią i obawiają się u siebie diagnozy zaburzeń otępiennych (np. choroby Alzheimera),
 • bliskich i opiekunów osób starszych sprawujących na co dzień opiekę nad osobą chorą na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne.

 

Warunkiem skorzystania z oferty są:

 • zamieszkanie osoby chorej lub opiekuna w Dzielnicy Praga – Południe,
 • wypełnienie karty (spisanie danych kontaktowych do opiekunów/rodzin, zgoda na przetwarzanie danych).

 

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z oferty PIK po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PUNKT

 • diagnoza, ocena i analiza potrzeb chorych/rodzin w których występuje choroba,
 • interwencja kryzysowa, wsparcie i poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualna terapia krótkoterminowa,
 • informacja związanych z przebiegiem choroby i możliwościami uzyskania pomocy socjalnej, medycznej, prawnej oraz dostępności placówek pomocowych i specjalistycznych,
 • pomoc i informacje związane z opieką nad osobą chorą, możliwościami uzyskania pomocy psychologicznej, socjalnej, medycznej, prawnej oraz dostępności placówek pomocowych i specjalistycznych,
 • pomoc w adaptacji do nowych warunków i zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych takich jak: poczucie osamotnienia w opiece nad osobą chorą, bezsilnością, trudnościami z radzeniem sobie z agresją osoby chorej i trudnościami osobistymi,
 • popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat chorób otępiennych i możliwości uzyskania pomocy wśród mieszkańców Dzielnicy Praga - Południe.
 • pomoc prawna

 

Kontakt:

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Paca 42 wejście B

Tel: (48) 512 238 405

Na konsultacje można się zapisać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB CHORYCH NA ZABURZENIA OTĘPIENNE ORAZ ICH RODZIN/ OPIEKUNÓW

Oferta zajęć terapeutycznych skierowana jest do starszych mieszkańców Dzielnicy Praga Południe, cierpiących z powodu zespołów otępiennych.

Warunkiem skorzystania z oferty jest:

 • zamieszkanie osoby chorej lub jej rodzinnego opiekuna na terenie Dzielnicy Praga – Południe,
 • kserokopia diagnozy lekarskiej,
 • wypełnienie karty (spisanie danych kontaktowych do opiekunów/rodzin, zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zdolność do podejmowania aktywności w zajęciach grupowych.

Kryteria wykluczenia:

 • Brak zgody – udział w zajęciach jest dobrowolny.
 • Zaburzenia zachowania (agresja; zaburzające pracę w grupie, brak kontroli zachowań impulsywnych).
 • Niepełnosprawność fizyczna uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się.
 • Głuchota/niedosłuch, ślepota/niedowidzenie.

Głównym celem zajęć terapeutycznych jest:

 • opóźnienie niekorzystnych zmian występujących w zakresie czynności poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i funkcjonalnych osób chorych
 • podtrzymywanie funkcji w zakresie wykonywania codziennych podstawowych czynności życiowych osób chorych
 • wsparcie osób chorych i stworzenie im bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających optymalizacji ich samopoczucia

 

Formy oddziaływań w ramach zajęć:

 • trening umiejętności poznawczych
 • trening orientacji w rzeczywistości,
 • terapia wspierająca (zawierającej elementy terapii reminiscencyjnej, psychomotorycznej i terapii zajęciowej),
 • animacja czasu wolnego
 • wyjścia kulturalne
 • wycieczki krajoznawcze
 • Imprezy i spotkania okolicznościowe, np.: z okazji Świąt Bożego Narodzenia , Wielkanocy, Bal Seniora.

 

Kontakt:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Paca 42 (wejście B)

Kierownik – Agnieszka Łopacińska

tel. (22) 277 33 78, 79, 80

Tel: (48) 512 238 405

 

 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w poniedziałki w godz. 14.00 - 1.00

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA RODZIN OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ ALZHEIMERA I INNE CHOROBY OTĘPIENNE

Oferta grupy skierowana jest do rodzin starszych mieszkańców Dzielnicy Praga Południe, cierpiących z powodu zespołów otępiennych - uczestników zajęć terapeutycznych.

Warunkiem skorzystania z oferty jest:

 • zamieszkanie osoby chorej lub jej rodzinnego opiekuna na terenie Dzielnicy Praga – Południe,
 • uczestniczenie bliskiej, chorej osoby z zajęciach terapeutycznych
 • wypełnienie karty (spisanie danych kontaktowych do opiekunów/rodzin, zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Do zadań realizowanych w ramach grupy należą:

 • wsparcie psychologiczne, edukacyjne i informacyjne rodzin osób chorych,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego rodzin i opiekunów,
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji
 • wzrost kompetencji opiekuńczych
 • wzmacnianie pozytywnych relacji chorego z opiekunem

Kontakt:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Paca 42 (wejście B)

Kierownik – Agnieszka Łopacińska

tel. (22) 277 33 78, 79, 80

Tel: (48) 512 238 405

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w poniedziałek , w godz. 14.00-16.00.

Udział w grupie jest bezpłatny!

 

PSYCHOEDUKACYJNA GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN/ OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH NA ZABURZENIA POZNAWCZE I ZESPOŁY OTĘPIENNE.

Oferta grupy skierowana jest do bliskich, rodzin i nieformalnych opiekunów osób chorych na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne.

Warunkiem skorzystania z oferty są:

 • zamieszkanie osoby chorej lub opiekuna w Dzielnicy Praga – Południe,
 • konsultacja indywidualna z psychologiem,
 • wypełnienie karty (zawierającej dane kontaktowe oraz zgodę na przetwarzanie danych)

Do głównych celów realizacji zadania należą:

 • wsparcie psychologiczne, edukacyjne i informacyjne rodzin osób chorych
 • wzrost kompetencji opiekuńczych i poprawa funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Dzielnicy Praga - Południe, którzy na co dzień sprawują opiekę nad niesamodzielnym bliskim seniorem (członkiem rodziny, bliską osobą) cierpiącym z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych,
 • wzrost jakości życia niesamodzielnych osób starszych mieszkańców dzielnicy Praga - Południe, cierpiących z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych, pozostających pod opieką rodziny,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych cierpiących z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych.

 

 

 

Wykonanie: Hostlab