Pomoc dla społeczności romskiej


 

 

 

 

ASYSTENT ROMSKI

Z pomocy asystenta romskiego mogą korzystać wszyscy Romowie zamieszkujący na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz ich rodziny (w tym również małżonkowie pochodzący z polskich rodzin).

Asystent romski pomaga rodzinom romskim w załatwianiu spraw w różnych urzędach (np. sądach, w urzędach dzielnicy, administracjach, urzędach pracy, urzędach skarbowych itp.); utrzymaniu kontaktu ze szkołami, rozpoznawaniu i ustalaniu potrzeb dzieci i rodzin romskich; we współpracy z nauczycielami i pedagogami szkolnymi ustala potrzeby dzieci romskich w zakresie braków edukacyjnych i zgłasza dzieci do zajęć reedukacyjnych i wyrównawczych; pozyskuje wolontariuszy pomagającym młodym Romom w nauce i wprowadza ich w środowiska; współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz Romów.

Asystent romski pracuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42 (wejście C) w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Ewa Pawłowska tel. (22) 277 33 76

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA KORZYSTAJĄCA Z POMOCY ASYSTENTA ROMSKIEGO? (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA?)

Wystarczy zgłosić się do Asystenta romskiego celem umówienia się na spotkanie.