tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc prawna dla mieszkańców
 

Wykaz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


Pomoc prawna dla mieszkańców


Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy  :

 

1.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Walecznych 59

Dyżur adwokata i radcy prawnego

Poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00

 

2.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Paca 42

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową : Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza z siedzibą ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa.

Poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

prawa pracy,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
ubezpieczenia społecznego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa celnego, dewizowego i handlowego,
przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  

Forma zapisu :

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 19115. Można też zapisać się samodzielnie za pośrednictwem strony: https://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna

Nieodpłatne porady są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Żeby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub poradę obywatelską, umów się telefonicznie lub mailowo. Zadzwoń pod numer 19115 lub prześlij prośbę o udzielenie porady i wskaż formę kontaktu (telefon, mail) na adres mailowy wybranego punktu.

Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

 

Skontaktuj się z konsultantem  dostępnym pod numerem 19115 - umów poradę.

 

Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogramem pracy punktów w załączonym komunikacie:

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy.docx

 

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 615/2023 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 28-03-2023 r.

2. Harmonogram do zarządzenia nr 615/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28.03.2023 r.

3. Druk oświadczenia

4. Lista jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

5. Dyżury specjalistyczne w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

6. Klauzula informacyjna

 

 

Wykaz bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej dla mieszkańców Dzielnicy przez NGO

Lp.

Miejsce udzielania
pomocy prawnej

Adres

Godziny przyjęć

Zakres i warunki uzyskania pomocy

OFERTA NA TERENIE DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE

1.

Lokalny Punkt Porad Obywatelskich
w siedzibie Ośrodka

Pomocy Społecznej

ul. Wiatraczna 11

Środa

10.00 - 14.00

Zapisy w dniu dyżurów w OPS od 8.00)

Poradnictwo ogólne

dla osób zamieszkałych na terenie dzielnicy Praga-Południe

 (pomoc prawna  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa lokatorskiego.
pomoc w pisaniu pism procesowych m.in. w sprawach o alimenty, rozwodowych, eksmisyjnych, odwoławczych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawach emerytalno – rentowych

2.

Stowarzyszenie Pomocy
i Integracji Społecznej - Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM

ul. Walecznych 59

tel. (22) 616 10 36

Wtorek

18.30 - 20.00

Poradnictwo dla ofiar przemocy
w rodzinie.
Konsultacja prawna po uprzednim spotkaniu z pracownikiem Ośrodka.

3.

Stowarzyszenie
Wspólne Podwórko

ul. Chrzanowskiego 13

Czwartek

15.30 - 17.00

Poradnictwo ogólne oraz sprawy dotyczące przemocy w rodzinie.

Wizyta po wcześniejszym umówieniu
pod tel. 604 44 24 33

4.

Towarzystwo Św. Marcina

ul. Walecznych 59

Środa 15.00-17.00

Poradnictwo ogólne
Bez zapisów

5.

Fundacja Akademia Iuris

Macieja Bednarkiewicza

GROCHÓW

ul. Kobielska 10

Parafia p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

PRAGA PÓŁNOC
ul. Targowa 82

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 

Oba punkty przyjmują sprawy na etapie przedsądowym. Na pierwszą wizytę prosimy przynieść kopie dokumentów związanych ze sprawą.

Więcej informacji: 

www.academiaiuris.pl

Poniedziałek
18.30-20.30

 

Wtorek
17.30-19.30

 

Środa
17.30-19.30

Zapisy telefoniczne

tel. (22) 498 72 30

Poniedziałki-Czwartki

14.00-17.00

 

Zapisy telefoniczne

tel. (22) 619 85 01

6. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

ul. Chodakowska 19/31

tel. (22) 517 98 73

Sekcja Prawa Cywilnego

Środa 17.00-18.15,

Czwartek 14.00-15.30

Środa 18.15-19.15

 

Czwartek 14.00-15.30

 

Sekcja Prawa Pracy

Poniedziałek 14.30-16.00

 

 

 

 

 

 

Sekcja Prawa Administracyjnego

Wtorek 17.00-18.30

Sekcja Prawa Karnego

Czwartek 16.15-17.45

Pokój 210, spp_cyw@swps.edu.pl

Pomoc w sprawach rodzinnych
i opiekuńczych, sprawach spadkowych, mieszkaniowych, lokalowych

 

Pomoc w sprawach bankowych

 

Pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego dot. zwierząt

 

Pokój 210, spp_pracy@swps.edu.pl

Pomoc w sprawach związanych
z warunkami zatrudnienia i płacy, urlopami, wymiarem czasu pracy, obowiązkami pracowników i pracodawców, nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, dyskryminacją, lobbingiem oraz przygotowywanie projektów pism procesowych w tych sprawach

Pokój 210, spp_adm@swps.edu.pl
Pomoc w sprawach związanych
z pobytem cudzoziemców, aktami stanu cywilnego, prawem
do informacji publicznej, rejestracją stowarzyszeń i fundacji

 

Pokój 210, spp_karna@swps.edu.pl

Pomoc prawna ofiarom przestępstw, przygotowywanie dla nich opinii oraz projektów pism, przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

 

OFERTA NA TERENIE WARSZAWY

7.

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Gałczyńskiego
00-362 Warszawa

tel. (22) 828 12 95

Porady osobiste świadczone są w następujących godzinach: Poniedziałek 14.00 - 18.00

Wtorek
9.00 - 13.00

Środa
 9.00 - 13.00

Czwartek
12.00 - 16.00

Z zasady nie prowadzimy zapisów na wizyty z wyprzedzeniem. Obowiązuje system zapisów w dniu wizyty. Pierwszeństwo mają osoby zapisujące się osobiście, telefonicznie zapisujemy w miarę wolnych miejsc.
Zapisy odbywają się w  godzinach:
- Poniedziałki – od 10.00
- Wtorki, środy – od 8.00
- Czwartki – od 9:00

8.

 

Stowarzyszenie

PRO Humanum

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Śniadeckich 12/16 lok 17

tel. (22) 403 32 03

Poniedziałek-Piątek

11.00-16.00

Porady prawne tylko dla cudzoziemców.

Zapisy telefoniczne. Zapytania drogą mailową

ngo@prohumanum.org

9.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51

tel. (22) 621 51 65

 

 

 tel. (22) 625 76 40

 

 

 

 

 Poniedziałek
10.00-16.00

Środa 11.00-14.00

Czwartek
14.00-17.00

Poradnictwo dla uchodźców i cudzoziemców świadczona w j. polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim.

Zapisy telefoniczne:
739 614 952
880 145 372

Poniedziałki - Piątki
15.00 - 16.00

Informacja prawna dot. rodzin zastępczych. Zapytania można wysyłać również na adres mailowy

rodzina@interwencjaprawna.pl

10.

Fundacja Centrum
Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19

tel. (22) 622 25 17

 

Zapisy telefoniczne.

Informacja prawna drogą
porady.prawne@cpk.org.pl

Drogą listowną na adres:
Centrum Praw Kobiet
ul. Wlicza 60 lok. 19
00-679 Warszawa

11.

Europejska
Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji

Klinika Prawa

ul. Grodzieńska 21/29

tel. (22) 619 28 90

Wtorek
16.00 - 19.00

Szeroki zakres poradnictwa.

Zapisy telefoniczne.

12.

Ośrodek Pomocy Prawnej

Wydz. Prawa
i Administracji UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

tel. (22) 552 43 18,

    (22) 552 08 11

Poniedziałek- Piątek

9.00 - 16.00

Szeroki zakres poradnictwa.

Zapisy telefoniczne.

13.

Stowarzyszenie
Mali Bracia Ubogich

ul. Andersa 13

tel. (22) 635 13 64

 

Konsultacje dla osób starszych po 70 r. ż.

Zapisy telefoniczne. Okres oczekiwania ok. 2 miesięcy.

14.

Komitet
Obrony Lokatorów

ul. Ząbkowska 4

(wejście na wprost bramy)

tel. (22) 501 129 528

Wtorek, czwartek

17.00- 19.00

Sprawy mieszkaniowe, pomoc
w pisaniu pism.

Bez zapisów ale wskazany kontakt telefoniczny (konieczne przygotowanie kserokopii odpowiednich dokumentów przed wizytą).

15.

Polska Unia Lokatorów

Al. Wyzwolenia

18 lok. 33

tel. (22) 826 76 40

 

Środa

17.00-18.00

Sprawy mieszkaniowe.

Zapisy telefoniczne.

16.

Studencka
Poradnia Prawa

przy Akademii Leona Kuźminskiego

ul. Jagiellońska 59,

bud. A

 tel. (22) 519 22 38

Wtorek, Środa
13.00 - 19.00

Czwartek
18.30 - 20.30

Piątek
10.00 - 16.00

Sprawy cywilne, karne, administracyjne, podatkowe (PIT-y). Porady udzielane są pisemnie. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się po formularz, na którym opisuje swój problem a następnie studenci po skonsultowaniu sprawy z profesorami przygotowują opinię, która jest do odbioru
po 14 dniach od zgłoszenia.

17.

Rzecznik
Praw Obywatelskich

Al. "Solidarności" 77,

tel. (22) 551 77 00

www.rpo.gov.pl

Poniedziałek
 9.00 - 17.00, Wtorek - Piątek
9.00 - 15.00

Porady telefoniczne: Poniedziałek
10.00-18.00

Wtorek-Piątek

8.00 - 16.00

 

Udziela informacji prawnej dot. praw obywatelskich (wskazuje akty prawne, tryb postępowania). Nie udziela porad prawnych (nie pomaga w pisaniu pozwów).

 

Bezpłatna infolinia

800 676 676

18.

Helsińska Fundacja
Praw Człowieka

ul. Zgoda 11,
tel. (22) 556 44 54 -68

e-mail: hfhr@hfhr.waw.pl, www.hfhrpol.waw.pl

Środa
13.30 - 15.30

Prawa człowieka.

Zapisy telefoniczne 10.00-14.00

 19.

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32,
tel. (22) 583 66 00,
e-mail: rpd@brpd.gov.pl, www.brpd.gov.pl

 

Poniedziałek, -piątek
8.15 - 16.15

Porady osobiste, wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 583 66 00

Bezpłatny telefon zaufania

800 12 12 12

8.15-20.00

20.

 

Fundacja Dzieci Niczyje
 

ul. Mazowiecka 12/25

tel. (22) 826 88 62
www.fdn.pl

Czwartek

12.00-14.00

(porady świadczone telefonicznie)

14.00 - 17.00

(porady świadczone osobiście)

 

Pomoc prawna na rzecz dzieci ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności ofiar wykorzystania seksualnego dla osób kierowanych przez pracowników OPS (przyjmowane są sprawy zgłoszone organom ścigania).

21.

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Problemami Emocjonalnymi
SPOZA

ul. Sienna 63

tel. (22) 618 05 62

Czwartek
 17.30 - 20.00

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy wyłącznie dla podopiecznych Stowarzyszenia (osoby ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, korzystające
z Projektu Poradnia).

22.

Miejski Rzecznik
Praw Konsumenta
przy Urzędzie
m.st. Warszawy

ul. Canaletta 2
tel. (22) 22 44 33 444,
konsument@um.warszawa.pl

Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-Piątek: 8.00 – 16.00

Prawa konsumenta.

Infolinia Konsumencka

800 889 866

23.

Federacja Konsumentów

ul. Ordynacka 11/1

Poniedziałek  8.00-18.00
Wtorek-Piątek 8.00-17.00

Prawa konsumenta.

24.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków
i Kolizji Drogowych

"Alter Ego"

ul. Ciołka 13 pok. 305

 

tel. 601 180 520 janusz.popiel@wp.pl

Porady telefoniczne, e-mailowe, osobiste.

Pomoc prawna ofiarom wypadków, uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy, doradztwo w sprawach karnych

25.

Rzecznik Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 87, tel. (22) 333 73 28
(ubezpieczenia gospodarcze, NW, domy, mieszkania, itp.)

 

tel. (22) 333 73 26 (27)

(klienci OFE)
www.rzu.gov.pl

Poniedziałek - Piątek
8.00-18.00

 

 

Poniedziałek-Piątek

11.00 -15.00

Przyjmuje skargi z różnego rodzaju problemami z firmami ubezpieczeniowymi w siedzibie lub drogą listową.

Porady prawne udzielane są tylko przez telefon.

26.

Krajowa
Rada Spółdzielcza
 

ul. Jasna 1,
tel. (22) 827 46 88

krs@krs.org.pl

Poniedziałek - Czwartek
10.00 – 13.00

Prawo spółdzielcze.

Porady udziale są telefonicznie, pisemnie i osobiście.

27.

Rzecznik Praw Pacjenta

Al. Młynarska 46,

tel. (22) 532 82 50

sekretariat@bpp.gov.pl

 

Poniedziałek- Piątek
9.00-15.00

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta.

Bezpłatna infolinia

0 800 190 590

(9.00 – 21.00)

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

Okręgowy
Inspektorat Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja 'Pasje"

ul. Lindleya 16,
V piętro, pok. 501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Obozowa 62

Warszawa

tel. (22) 11 20 336

www.e-prawnik.pasje.org.pl

 

 

Poniedziałek

8.00-18.00

Wtorek- Piątek

8.00 - 15.00

 

Poniedziałek-Piątek

8.00-15.00

 

 

 

 

 

od poniedziałku do piątku

10.00- 14.00

 

 

Poradnictwo w zakresie prawa pracy.

 

 

 

 

Porady telefoniczne.

z telefonów komórkowych 211 80 50

z telefonów stacjonarnych

801 002 900

 

 

 

Zapewnienie pomocy prawnej
i poradnictwa socjalnego osobom niepełnosprawnym w formie stacjonarnej  w biurze, poprzez telefon, pocztę tradycyjną
i elektroniczną.

Poradnictwo bezpłatne w ramach projektu e - prawnik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin do końca 2015 roku

 

 

 

 

Wykonanie: Hostlab