tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc rzeczowa
 

Pomoc rzeczowa


Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form pomocy rzeczowej:

  • talony obiadowe do baru na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym;
  • obiady dla dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym;
  • wydawanie skierowań na pomoc żywnościową w ramach Programu FAED;
  • wydawanie zaświadczeń uprawniających do bezpłatnych przejazdów lokalnego transportu zbiorowego dla osób podpisujących kontrakt socjalny oraz dla wychowanków pieczy zastępczej;
  • pośrednictwo w rozdawnictwie mebli, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego.
Wykonanie: Hostlab