Pomoc rzeczowa


Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form pomocy rzeczowej: