Pomoc wolontariuszy


WOLONTARIUSZE

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O POMOC ZE STRONY WOLONTARIUSZY

O pomoc wolontariusza mogą ubiegać się mieszkańcy dzielnicy Praga Południe – seniorzy, osoby niepełnosprawne, rodzice, których dzieci maja trudności w nauce.

Należy zgłosić się do pracownika socjalnego OPS (wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych), który wypełni formularz zgłoszenia lub bezpośrednio do koordynatora programu w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS przy ul. Paca 42, tel. (22) 277-33-76,

OFERTA WOLONTARIATU  ( KTO I W  CZYM MOŻE BYĆ POMOCNY) KONTAKT DO KOORDYNATORA

Wolontariusze, współpracujący z Ośrodkiem w ramach programu „Wolontariat w OPS” to emeryci, studenci, młodzież szkolna, osoby aktywne zawodowo. Zakres zadań i czas pracy każdego wolontariusza jest ustalany indywidualnie w zależności od jego możliwości czasowych, umiejętności i potrzeb klienta.

W ramach programu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wolontariusze najczęściej wykonują następujące zadania:

  • dotrzymanie towarzystwa,
  • rozmowa,
  • głośne czytanie,
  • pomoc w wyjściu na spacer,
  • pomoc w wyjściu do lekarza,
  • pomoc w wyjściu do sklepu,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  •  drobne zakupy, itp.
  • dzieciom i młodzieży pomagają w odrabianiu bieżących lekcji oraz nadrabianiu zaległości szkolnych.