tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pracownicy socjalni
 

Kim są, czym się zajmują


Za najstarszą i najbardziej podstawową wartość w pracy socjalnej uznawana jest godność osoby ludzkiej.

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom  znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi.

Pracownicy socjalni przyczyniają się aktywnie do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, w czym współpracują z asystentem rodziny, doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego.

 

Wykonanie: Hostlab