Zostań Wolontariuszem w OPS

Poszukujemy wolontariuszy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe wspiera osoby potrzebujące poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej, poradnictwa specjalistycznego itp.
Jednym z prowadzonych działań jest program „Wolontariat w OPS” kierowany przede wszystkim
do dwóch grup odbiorców:

Jeśli chcesz pomóc – zgłoś się do koordynatora wolontariatu.
Chętnie podejmiemy współpracę z osobami, które charakteryzują się cierpliwością, rzetelnością i otwartością w stosunku do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wolontariusz powinien mieć łatwość i umiejętność nawiązywania kontaktów.

Ośrodek Pomocy Społecznej wolontariuszom zapewnia:

Chętne osoby prosimy o kontakt

tel. (22) 277 33 75