tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Kontakt
mapa na podstronie
Kontakt
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, pod adresem (/OPSpragapoludnie1/SkrytkaESP) (identyfikator ośrodka w systemie e-Puap) , umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 

 

Kontakt - Sekretariat Główny - Wiatraczna 11


 

Sekretariat Główny
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01

sekretariat@ops-pragapoludnie.pl
www.ops-pragapoludnie.pl

 

Dyrektor Ośrodka
Anna Brzezińska

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka
Agnieszka Lewonowska


 Zastępca Dyrektora Ośrodka

Agnieszka Żychalak

 

Termin przyjmowania interesantów:

poniedziałek w godz. 12:00- 15:00, ul. Wiatraczna 11, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie.

Godziny urzędowania Ośrodka:

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 16.00

Kasa czynna wtorek i czwartek: 11.00 - 14.00

Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje:

Zarząd Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Grochowska 274, Warszawa

Koordynację zadań z zakresu pomocy społecznej w m. st. Warszawa wykonuje:

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa

 

 

Wykonanie: Hostlab