Dział Pomocy Specjalistycznej


Dział Pomocy Specjalistycznej Kierownik Działu: Agnieszka Skyrpan ul. Paca 42 (wejście C) 04-386 Warszawa

(Zespół Wsparcia Rodziny) tel. (22) 277-33-09, (22) 277-33-70, 

(Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) tel. (22) 277-33-59, (22) 277-33-66,

(Zespół Wsparcia Specjalistycznego) tel. (22) 277-33-71 lub 72

(Zespół Asystentów Rodziny) tel. (22) 277-33-34 do 35, (22) 277-33-22, (22) 277-33-29,  (22) 277-33-51,  (22) 277-33-73,  (22) 277 -33-70