Dzienny Dom Pomocy Społecznej


OŚRODEK WSPARCIA

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

p.o. kierownika Marzena Kalisz
ul. Paca 42 (wejście B)
04-386 Warszawa
tel. (22) 277-33-78, (22) 277-33-79, (22) 277-33-80