Dzienny Dom Pomocy Społecznej


OŚRODEK WSPARCIA

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Kierownik: Ewa Demczuk
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (22) 277-33-41